قهر قهر تا روز قیامت

ببینم کسی می‌داند این جمله را که می‌گفتیم، بعدش دقیقا قرار بود روز قیامت چه اتفاقی برای دوستی‌مان بیفتد؟!

/ 4 نظر / 3 بازدید
م.ص.الف

لا بد قرار بوده اون روز اشتی کنیم شاید قرار بوده قهرمون تا روز قیامت همراه با اتش بس باشه یا قرار این بوده که روز قیامت خدا اشتی مون بده یا قرار بوده صبر کنیم تا روز قیامت خدا حق طرف رو بذاره کف دستش ... اهان... فهمیدم... قرار بود طرفمون بدونه که خیلی از دستش ناراحتیم... اون قدر زیاد که دیگه به هیچ وجه حاضر نیستم باهاش تا 10 ثانیه حرف بزنیم... فقط همین یادش بخیر [زبان]

ه.الف.سایه!

میخواستیم اونموقع حساب همدیگه رو برسیم بنظرم!

سمانه

با پست ویژه در یک مبهوت.

علی میرطار

می خواستیم خدا بیاد قضاوت کنه حق با کیه بعد اون یکی بیاد منت کشی!