پيشواز (شروعی ديگر)

۱.به نام خدا.

۲."من نیک دانسته ام که چه باید بکنم.آن چه در درونم هست و هرگز مرا فریب نمی دهد اکنون به من می گوید باید در مقابل تمام دنیا بایستی٬ حتی اگر تنها بمانی. باید چشم در چشم دنیا بدوزی حتی اگر دنیا با چشمان خون گرفته به تو بنگرد. ترس به دل راه مده. به سخن آن موجود کوچکی که قلبت خانه دارد اطمینان کن که می گوید: دوستان٬ همسر٬ همه چیز و همه کس را رها کن و فقط به آن چه برایش زیسته ای و به خاطرش باید بمیری شهادت بده..."
                                                                                                                            گاندی

۳.اردیبهشت عزیز در راه است٬ من هم به طبعم٬ دارم می روم توی همان حس و حال همیشگی این وقت ها٬ همان که بهش می گویم هایپر مود.

۴.چه قدر حرف در این روزهای ننوشتن روی دلم ماند. به خاطر همین می خواهم توی پست های بعدی از آن ها حرف نزنم! درس زندکی غنی تر از این هاست که حرف های کهنه را تکرار کنی. چون ممکن است حواست نباشد و آموزه های های جدید را هم از دست بدهی!
اوکی٬ دتسی ناف. نَو٬ لتس گو...

۵.

سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد
وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد...

مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش
کو به تایید نظر حل معما می کرد!

دیدمش خرم وخندان و قدح باده به دست
واندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد

گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟
گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد!

بی دلی در همه احوال خدا با او بود٬
او نمی دیدش و از دور٬ خدایا می کرد...

/ 3 نظر / 3 بازدید
پویا

قدیم تر ها بچه ها می گفتن «اول!» ... با نمره 4 خیلی حال می کنم ... باز هم یه جورهایی منو یاد اون ابیات مولانا می اندازه «دم مزن تا بشنوی...»

پویا

راستی یادم رفت، به من هم سر بزنی خوشحال می شم.