مصبتو شکر

بدون شک بزرگترین توافق ناخودآگاه جمعی نانوشته بشری که فقدان همایش‌ها و تحقیقات در تحلیل چرایی‌اش به شدت احساس می‌شود، همین استفاده از حرف "ص" به جای "س" یا مثلا "ث" در نسخه عامیانه شده کلمه لامذهب به شکل لامصب است.

/ 4 نظر / 9 بازدید
فرید

بابا آخه باید غلیظ و بصورت دادایی تلفظ بشه مثل استغفرالله که تلفظ داداییش میشه اصغفرالله!

[تعجب] چه دقت نظری! ولی راست می گیا[خنده]

جوراب پاره و انگشت ازاد

قبلی من بودم