اسلیپ ريجکشن

  پروژه بی خوابی به پايان رسيد. 

  بعد دو هفته تلاش٬ گويا موفق شدم به طور ضربتی٬ ميانگين خوابم را از هشت و نيم ساعت به حدود پنج شش ساعت برسانم٬ که البته تا حدودی هم توفيق اجباری بود. اين را وقتی امروز٬ بدون هيچ اجبار و عامل خارجی ای ساعت هفت و نيم از خواب بيدار شدم فهميدم.
  اصولاْ با خواب مشکل دارم. فعلاْ به نظر من٬ هر کس از خوابش بزند برده است٬ وقت نداريم آقا. دوستان می گويند نکن٬ عواقب دارد. مريضی مگر؟! همين جا از آگاهان تقاضا می کنم در صورتی که از عواقب دقيق کاهش زمان خواب اطلاع دارند٬ مرا هم در جريان قرار بدهند. بلکه هم قانع شدم و کوتاه آمدم.

  ۱. سوال اساسی: خواب اساساْ چيز خوبی است؟ مهم چی؟!  به نظر من که نه٬ فعلاْ! 

  ۲. اس ام اس جرج بوش به محمود بعد نامه: محمود جان بی زحمت فردا برای نماز صبح زنگ بزن منو بيدار کن!

/ 3 نظر / 3 بازدید
رهگذر

پرفسور حسابی شبی سه ساعت می خوابيد. علاه طباطبايی شبی سه ساعت می خوابيد. شهيد صياد شيرازس شبی سه ساعت می خوابيد. بقدر کد تکتسب المعالی و من طلب العلی سهر الليالي . هر کس پيشرفت می خواهد بايد شب را تسخير کند.

کيان

به رهگذر: ولی من شبی هشت ساعت می‌خوابم.. اگه می‌شد بيشترم می‌خوابيدم.. به سعيد: منم يه هفته هرروز ساعت ۷ از خواب می‌پريدم. فکر می‌کردم عادت کردم.. بعد يهو جمعه شد همه‌شو خوابيدم.. اصلا هم عذاب وجدان نگرفتم.. تو هم همين کارو بکن!

سعيد

جمعه خواستم همين کارو بکنم ساعت ۱۱ خوابيدم٬ ولی نمی دونم چرا پنج و نيم صبح !! از خواب بيدار شدم!