قوها، شیاطین و شیرها!

آسمان قرمز است این هفته! این هم از چهارمی! چند می دادید این فصل جای من بودید؟! بی خود نبود همه می گفتند آخر فصلتان را هم می بینیم! دیدن داشت واقعا!

پی نوشت: گفتم کپن های شانسم همه شان یک جایی مصرف شده ها...

/ 2 نظر / 3 بازدید
علی

Man U, Man U, Man U ...

علی

راست میگیا.. چه حالی بردی این فصل...