هديه

  ۱.اين غزل هديه فريد عزيز است٬ بيت هفتم را هم با قلم و با آن خط خوشش نوشته برايم٬ که من هم زدم به کمدم که هی ببينمش!:

ای با من و پنهان چو دل از دل سلامت می کنم
تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم

هر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری
شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم

گه همچو باز آشنا بر دست تو پر می زنم
گه چون کبوتر پرزنان آهنگ بامت می کنم

گر غایبی هر دم چرا آسیب بر دل می زنی
ور حاضری پس من چرا در سینه دامت می کنم

دوری به تن لیک از دلم اندر دل تو روزنیست
زان روزن دزدیده من چون مه پیامت می کنم

ای آفتاب از دور تو بر ما فرستی نور تو
ای جان هر مهجور تو جان را غلامت می کنم

من آینه دل را ز تو این جا صقالی می دهم
من گوش خود را دفتر لطف کلامت می کنم

در گوش تو در هوش تو و اندر دل پرجوش تو
این​ها چه باشد تو منی وین وصف عامت می کنم

ای دل نه اندر ماجرا می گفت آن دلبر تو را
هر چند از تو کم شود از خود تمامت می کنم

  ۲. آهای همه٬ فکر کنم کشفی کرده ام! ماهيت زندگی بايد چيز خيلی لطيف و رقيقی باشد!

  ۳. دعا کنيد٬ خيلی./ 8 نظر / 3 بازدید
سکوت

دعا کنيد خيلی!

مرتضی

اخطار: آخرين باری که يه چيز لطيف و رقيق برای ماهيت زندگی پيدا کردم،‌خيلی اتفاق خوبی نيفتاد!!

سعيد

وارد نيست. نه پيدا کرده ام و نه ابداع. کشف کرده ام. حکماْ هميشه بوده و هميشه خواهد بود.

فرید

۱. هدیه که نبود، کمتر ازين حرفا بود. ۲. مصرع هفتمش رو برات نوشتم نه بيت هفتم. ۳. کجاشو دیدی! نوارش رو هم برات میارم که این غزل رو توش خونده و من از اون جا یاد گرفتم. ۴. دعا گوييم دوستان را!

مرتضی

آره،‌ منظورم همون کشف بود!

senjed

اين قضيه ی لطيف و رقيقی که کاشف به عمل آمده را می گويم ... اين مطلب گذرا که چند صباحی است و تمام می شود!وشما بهش می گوييد زندگی ! من هم يه کشفی دارم را جعبش و آن اينکه غير از لطيف و رقيق بودن بايد شفاف و زلال هم باشد اما گاهی ... بهتر نيست شفافيتش را برگردنی ...بعضی ها منتظرند! در ضمن این کامنتاز آن نوع هایی بود که به درد صحبت های خصوصی می خورد پس اصلا ناراحت نمی شم اگه پاکش کنی

سعيد

چی می گی ممدرضا؟! چی تموم می شه٬ شفاف چیه؟ ولمون کن بابا...

sokoot

?haghighatesh chie