شب های اسپرسو

فرض کن به موضوعی علاقه مندی که فکر تو را زیاد مشغول می کند. گرفتاری یا وظیفه ای نیست که مجبور به درگیر شدن با آن باشی.مثلاً یک مسئله کمی پیچیده ریاضی که به علت علاقه می خواهی ته و تویش را در بیاوری. من فکر می کنم که اگر زیاد به این مسئله فکر کنی و به جواب نرسی - یا اصلاً حتی پیشرفتی نکنی - کم کم ذهنت به هم می ریزد. از کار و زندگیت می شوی که جوابش را پیدا کنی. به تدریج این آشفتگی بیشتر می شود٬ تا جایی که "آرامش" را از تو سلب می کند.

حالا فرض کن مسئله کمی جدی تر از این حرف هاست. مثلاً یکی که ویرش گرفته بفهمد دنیا چطور و از چه به وجود آمده٬ یا مثلاً ابعادی دارد یا نه. یا یک مورد خیلی جدی تر این که دقیقاً با مردن چه به سر آدم می آید. ویژگی خاص این موضوعات شاید این باشد که اگر نپذیری که هیچ وقت به جواب نمی رسی نمی توانی مطمئن باشی که پیشرفت می کنی و به چیزهای بیشتری پی می بری. کلاً به نظر می رسد که اگر فکر و ذکرت به چیزی مشغول باشد که جوابی برای آن وجود نداشته باشد این "آرامش"درونی ات را می گیرد٬ در صورتی که اگر راه حلی وجود داشته باشد و کسی که از آن آگاه است در میانه های کار با راهنمایی به جواب نزدیکت کند - یا به هر نوع دیگر که به آن چه که می خواهی نزدیک شوی - این پیشرفت برای تو آرامش و انگیزه به دنبال خواهد داشت.

داشتم فکر می کردم حالا اگر یکی همه اش می خواست بداند که خدایی وجود دارد یا نه٬ و این خدا چطوریست و چطور می شود شناختش و به او نزدیک شد٬ و در عین حال در زندگیش "آرامش" به معنای واقعی کلمه وجود داشت٬ می توان نتیجه خاصی گرفت؟!

/ 2 نظر / 3 بازدید
ياس مدينه

سلام . خوبی.چه نوشته های جالبی داری- اگر دوست داشتی بيا تبادل لينک.

سنجد

من يک جمله نقل می کنم که جای فکر دارد !همين ! توضيحی نمی دهم چون در اين قد و قواره نيستم ! فقط اینکه گوینده قبل از هر چیز یک عارف بود وعالم ! نه یک سیاستمدار ! خمينی کبير در وصيتش نوشته بود ! : من با قلبی آرام(آرامش ) و ضميری مطمئن ... سر بلند باشی ! اگه چيزی هم فهميدی بگو!