جان پدر هيچ مگو...

گاهی آدم به این جایش می رسد. کلاْ عرض می کنم. وقتی پروسس هایت زیاد می شود نباید بی خودی زور بزنی٬ باید ریست بشوی. گاهی دل آدم می شکند٬ آن وقت که می بیند تک تک کلمه هایی که به کمک فریادشان می کند در برابرش شرمسار سر به زیر می اندازند. آن وقت این طوری می شود دیگر.

حکمش جایز نیست در اسلام تا جایی که می دانم. خیلی دنبال مسئله اش نرفتم فقط همین قدر می دانم که به فتوای اکثر علما حرام است. ما هم که چیزی که خوب بلدیم کلاه شرعی. به نیت حرف نزدن که نمی رویم٬ به نیت خیلی خیلی کم حرف زدن شروع می کنیم. می روم تا جایی که بشود. اصلاْ از کجا معلوم٬ شاید یک روز هم دوام نیاوردم. ولی اگر شدنی بود٬ می روم تا هر وقت فکر کنم بس است. تا چه توفیق باشد. چه جانوری از آن طرفش بیاید بیرون را هنوز خودم هم نمی دانم. راستش خودم هم ازش می ترسم.

این را هم گذاشتم که دوستان نزدیکتری که می خوانندش مراعاتی بکنند که توی محظور نیفتیم وگرنه در هر حال٬ در برابر دوستان بی ادبی نخواهیم کرد. صرفاْ این که اگر چند مدتی این شرایط  ویژه را لحاظ کنند بسیار ممنون حسن توجهشان خواهیم شد...

" انی نذرت للرحمن صوماْ فلن اکلم... "

/ 3 نظر / 3 بازدید
علی ميرطار

اصطلاحن ميگيم: واچ داگ تايمر.

Ali

ie chiz hai dar in mored vase goftan behet daram vali misabram ta har vaght khodet khasti , agar khasti.

علی

اکثر نيست٬همه حسابیاشون شون همينو می گن!