شوخی يا جدی؟مهم يا الکی؟

   ۱.بعضی وقت ها دلم برای آدم های مهم و جدی می سوزد.طفلکی ها موقعيت خطرناک و رقت باری دارند:ممکن است هرگز وقت نکنند با خودشان آشنا بشنوند!

   نگرانم می کند.زياد شدن اين طور آدم ها دور و برم٬مثلاْ بين ورودی های جديد.آدم هايی که با کمی مسامحه می توان آن ها را جاه طلب خواند.آدم های جدی که کارهای مهمی می کنند٬آدم های جدی که برای انجام کارهايی دائم در حال دويدنند.وقتی برای ايستادن ندارند٬ممکن است دير بشود...

   چی؟نمی دانم٬هر چيزی که آنها دنبالش هستند٬هر چيری که برايش می دوند.فرقشان با من همين است ديگر٬آنها هدف های زيادی دارند که بايد بهشان برسند.من ولی نه.من چيز زيادی از دنيا نمی خواهم.من هدف های زيادی را اين جا برای خودم تعريف نکرده ام.من آرامش می خواهم٬دوست دارم فقط چيزهايی ذهنم را پر و فکرم زا مشغول کنند که ارزشش را دارند.من زندگی را جدی نمی گيرم٬پس من آدم مهمی نخواهم شد...

   "هميشه از آدم هايی که به زندگيشان يورش می برند٬ترسيده ام.آدم های جدی که هميشه بايد کارهايی انجام دهند٬کارهای بسيار با سرعت زياد..."

   ۲.نقل به مضمون فرازی از کتاب ديوانه وار بود که اخيراْ خواندمش و بايد اعتراف کنم که هيچ خوشم نيامد!

   ۳.اما از طرف ديگر:از بين تمام حرف های اردوی معارفه امسال ورودی های جديد٬يکيش خيلی خوب يادم مانده.دکتر بابايی زاده می گفت تنبلی نبايد باعث فلسفه بافی شود٬مثل اين که تشنه ای ولی ظرف آب کمی دور است و تو با خودت می گويی اصلاْ آب بخورم که چی؟!

   از آن طرف هم نبايد افتاد.هر کس از زندگی سهمی دارد٬بايد حداقل سهم خود را از زندگی گرفت.من اين کار را می کنم.دوست ندارم نصيحت شوم که زندگی اين است که بين جماعت باشی و تلاش کنی و اين حرف ها که خودم می دانمشان.حرف آخر در اين جا هم مثل همه جاهای ديگر٬اعتدال است.نه بايد زندگی را جنان جدی بگيری و از خودت و نياز های اصيلت غافل شوی و نه بايد تنبلی و گوشه گيری پيشه کنی.سهمت را از زندگی بگير و باقی را برای باقی بگذار!

  

/ 3 نظر / 3 بازدید
شینا

وقتی دوست داری تو زندگيت آرامش داشته باشی پس يک هدف بزرگ داری که به همه هدف های کوچولو و بی ارزش برتری داره...من حسم اينه که گاهی برای جدی گرفتن زندگی لازم نيست دنبال چيزهای بزرگ بگرديم شايد هدفهامون همونهايی باشن که اصلا هم به چشم نميان...با همه اين اوصاف من خودمم با آدمهای فوق العاده جدی آبم تو يه جوب نميره چون حس ميکنم تو زندگيشون همه چيز بيش از حد ممکن رنگ داره و خوب اين خيلی فاجعه هستش!سبز باشيد و سربلند!

علی

من هم با کامنت قبلی موافقم. کاملا........ حتما شازده کوچولو رو خوندی. همه خوندن. «آدم بزرگ» ها اين طورين ديگه. ما بايد نسبت بهشون صبور باشيم. همين.

elham

يه سوالی دارم! چرا من توی لينکات «...» ام؟