در قرنطينه

پنج شش ساعتی می شود که دارم روی کد کار می کنم. نیم ساعتی هم هست که کار به گیر خورده و پیش نمی رود. هر چقدر که برنامه را بالا پایین می کنم سر از کارش در نمی آورم و نمی فهمم خطای کار کجاست. محمد می آید به کمک. در جریان ریز برنامه نیست٬ اما با یک نگاه می فهمد فلان رجیستر را عوضی به کار برده ام. درست می شود. حالم جا می آید و فکر می کنم چطور خودم این همه که نگاه می کردم متوجه این نکته ساده نشدم؟
خیلی پیش می آید. برای تو هم حتماْ پیش آمده. بعضی وقت ها مخ آدم قفل می کند. وسط پروژه٬ کار٬ حل یک مسئله یا هر کار مفصل و طولانی دیگری. گیری که توی کار هست شاید خیلی کوچک باشد اما خودت هر چقدر زور بزنی پیدایش نمی کنی. آن وقت یکی می آید از بیرون٬ و با یک نگاه می فهمد. دیگر از خودت کاری بر نمی آید اما یک نفر دیگر  راحت گیر کارت را پیدا می کند. شاید حتی پیش خودش تعجب هم بکند که خودت چطور نمی بینیش.  اصولاْ این طور مواقع یا باید یکی بیاید و از بیرون - از یک فضای فکری دیگر - کارت را ببیند یا دست کم خودت حال و هوایی عوض بکنی و بعد دوباره بنشینی سر کار. و گرنه ممکن است اشکال های ریزتر از این هم توی کارت باشد و خودت نفهمی.

مثل زندگی می ماند.

۱. این یکی از دستاوردهای فاز سه پروژه میکرو بود که توسط پنج نفر و به طور شبانه روزی و متمرکز در خانه محمد به انجام رسید. تجربه خوبی بود. وقت جدا شدن از هم٬ دوباره یک حس قدیمی آمد سراغم. حس دلگیری بعد تمام شدن اردوها یا سفرهای خوب! بچه ها متشکریم!

۲. خوبی و برکت همه تو٬ بدی و نقص همه من. تکرار می کنم...

/ 6 نظر / 3 بازدید
معين

خشم و هياهو رو از دست دادی. فوق‌العاده بود.

سعيد

آخه خيلی کوچيک بودم وقتی خواستم بخونمش٬ از تو هم کوچيکتر! ولی خوب هر چی ديگه ازش خوندم حال کردم. الکی که نيست٬ استاد و الگوی گارسيا مارکزه!

حامد

من که تو اين سه روز خيلی حال کردم.فکر کنم قويترين فاز پروژه فاز چهارم آن بود - گير دادن به هم تا سر حد مرگ......

هادی

آره داش سعيد. ما نيز! برای يک چيز درس های برقی دلم تنگ شود٬ همين پروژه های کوفتی ای بود که به نعمت دور هم بودن٬ انجام می شد...

پسر خوب

پی نوشت ۲ رو بت من بودی ديگه! سعيد. اين تيکه رو قبلاْ ها تو ذهنم نوشته ام (البته افراطیه): به اين پارازيت ۴ ساله که نگاه می کنم دلخوشی ام برای لبخند زدن رضايتمند به آن دو سه چيز است: از جمله دوستان عزيز و قدرتمندی در کنارشان بودم و شب های سخت و شلوغ پروژه ها که در کنار هم جان می کنديم!

مرتضی

البته من که اونجا نبودم،‌ ولی حمزه با توجه به شناختی که ازت دارم بعيد مي دونم کنار بقيه جان کنده باشی!!!