حالا کم کم دارد يادم می آيد...

     نه٬نه...هر چقدر هم که اصرار کنيد و از معجزه تلاش و پشتکار بگوييد قبول نمي کنم.سر رياضی زيادی وقت گذاشته بودم.برای همين چند تا سوال فيزيک را اصلا نزدم و گذاشتم برای آخر که نشد و وقت کم آوردم.در تنيجه ۸ سوال فيزيک را نگاه هم نکردم.(۸ تا خيلی است قبول داريد؟).احساس می کردم افتضاح کرده ام تا آمدن کارنامه. مندرجات آن کارنامه دخلي به من نداشت.با يک نزده رياضي را چسبانده بودم به سقف (نفهميدم کسي بهتر از من آن سال رياضي زد؟)و بقيه معمولي!من اين نتيجه را به دست نياورده بودم.وقتی نمره درخشان رياضی يک را گرفتم ديگر مطمئن شدم.به همين دليل کنکور برای من همواره خاطره ای به مراتب متفاوت از ديگران است.   

   حالا من اين جا هستم و اين جا را با تمام خوبی ها و بدی ها و آدم های غير عاديش دوست دارم.به رشته ای که دارم می خوانم علاقه دارم و حتی از بقيه رشته ها بدم می آيد در حالی که بدون هيچ ديدی وارد شده ام.چنان به اين جا و آدم هايش عادت کرده ام که تصور بودنم در هر جای ديگر برايم عجيب است.آن قدر شيفته اين آدم ها و داستان های عجيبشان شده ام که به شدت وسوسه می شوم که روزی داستان زندگی شايد عاديشان را در حماسه ای بسرايم!

 4dc6.jpg?ph8VtzCBwrtoHyEm

    ۱.می خوام فيلم پيشنهاد کنم:unfaithful قشنگ بود.فقط يه چيزی توش اذيت می کرد:تجهيزات صدا دايم ميومد توکادر!تعجب کردم از فيلمی که نامزد اسکار شده.

   ۲.خداحافظ گاری کوپر٬رومن گاری:"اين حال اصطلاحی داشت که باگ پيدا کرده بود:«آزادی از قيد تعلق».چيز فوق العاده ای بود.وقتی از قيد تعلق آزادی يعنی تنهايی.نه طرفدار کسی هستی نه ضد کسی.همين.باگ می گفت که بزرگترين مسئله جوانان اين است که چطور اين اکسير را پيدا کنند.البته خيلی مشکل است.ولی وقتی به آن رسيدی از هر چيزی که فکر کنی بهتر است .يادتان نرود٬آزادی از قيد تعلق٬وقتی به آن رسيديد خبرش را به من بدهيد."به من هم!

   ۳.می گن آينشتاين اواخر عمرش تو بيمارستانی بستری بوده.به خاطر نوع خاص بيماريش بهش می گن که يا سيگارو ترک می کنی و يا مجبوريم پاتو قطع کنيم.اون در جواب می گه:سيگار را ترک نمی کنم٬پايم را نمی گذارم قطع کنيد٬می ميرم!حکايت من هم شده همين٬کوتاه نمی نويسم٬از آف گذاشتن لينکم برای ملت هم دست بر نمی دارم و ...حتی نمی ميرم! 

       

/ 6 نظر / 3 بازدید
رس تا

يار با ماست چه حاجت که زيادت طلبيم / دولت صحبت آن مونس جان ما را بس . درسته ؟

Azin Shahab

age betunid az in zendegi hayi ke maha mikonim hamase besazid kheili honarmand hastid.

سعید

به رس تا:من جای دولت می گم زجهان!این جوری بیشتر حال می کنم.فکر می کنم حافظم باید این جوری می گفته.قشنگ تر نیست؟به خانم شهاب:گفتم که٬خیالش همیشه وسوسم می کنه ولی مطمئن نیستم که قادر به انجامش باشم:یه رمان دانشجویی٬چطوره؟

farid

اگر چيزی رو در حماسه ای مي سرايی حتمی حماسه ست و ... باز می سرايی ... که دستت درست !

معين

زندگي همه ما حماسه ست. لازم به سراييدن هر حماسه اي نيست

رسول پارسی

سلام تازه کار هستم جو گير هم......... هستم (بی رحم گفتنش خيلی برام سخت بودبگم تو چه جوری اينقدر راحت گفتی؟ ) راستی اون کسی که گفتی نمي شناسم البته طبيعيه چون من آدمای کميرو با اسم می شناسم جنابعالی راهم شانسی گير آوردم کم هم نمی آرم مگه اينکه وقت کم بيارم