تحريرزنان ناخودآگاه زندگي

توی حمام آواز می خوانم معمولاْ. مثل بیشتر آدم هایی که صدایشان گوشخراش نباشد. باز هم مثل آن ها ممکن است فکر کنم که نه٬ ته صدایی هم دارم ها انگار. تو خوابگاه خیلی حال می دهد. تو یک عالمه حمام ردیفی٬ یک جای دلباز. هفده سلول یک جا. صدا همچین می پیچد که. البته فقط وقت هایی توی حمام خواندن بهم حال می دهد که بی خیال باشم. خوب من هم که همیشه بی خیالم.

ولی بعضی وقت ها نمی خوانم. یکی هست که صدای خیلی قشنگی دارد. از صدای خودم بهتر است. گوش می دهم و لذت می برم. هر بار که می روم به این فکر می کنم که چقدر خوب است که او هم باشد. سنتی می خواند و تحریر می زند. اتفاقاْ بر خلاف غالب صنف حمام خوانان پسر بسیار کم رو و توداری است. بعید می دانم خودش بداند چقدر خوب می خواند. این همه که شنیده امش٬ یک بار هم نرفتم بگویم که چه صدای خوبی داری تو. نمی دانم چرا ولی٬ احساس می کنم ا گر بهش بگویم دیگر این طوری نمی خواند. لطفش به این است که خودش نمی داند.

و بعضی ها٬ ناز زندگی می کنند. آن طورش که تو نمی دانی٬ آن جاهایش که تو نمی توانی. آن وقت است که می خواهی بنشینی و تماشایشان کنی و لذت ببری٬ انگار که ناداشته هایت را داری٬ و به خودش هم نگویی. همه نازش آخر به همین است. این ناخودآگاهی اش٬ این بکارت بعیدش که نباید خطی بر آن بیندازی.

/ 1 نظر / 3 بازدید