غم و شادی من

   غم و شادی من:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

  

   شادی وجود ندارد...و غم نیز،به آن تعبیر عامه مردم.برای شادی اصالتی نمی توان قائل شد،میزان شادی تو دقیقاً متناسب است با میزان جهل و ناآگاهیت که هر چه بیشتر باشد بهتر می توانی خود را به دست شادی های زودگذر،و حتی شاید پست که ناشی از دنیت روح خود توست،بسپاری و بیشتر هم در نشئه بعد آن می مانی. و همین ها در مورد غم هم صدق می کند.انسان ها به سادگی خود را به دست غم ها و شادی ها می سپارند و گاهی به سختی آن ها را فراموش می کنند.خاطرات روزهای خوش گذشته را تعریف می کنند و حسرت می خورند که چه روز های شادی داشته اند.و یا از زندگانی بی رحم و پر درد و رنج می نالند و زندگانی را پوچ و ظالمانه می خوانند و در گوشه های انزوا صفحه های سیاه کاغذ و یا بلاگ هایشان را پر می کنند. ؛که به هیچ وجه نمی توانم نه برای این غم و نه برای آن شادی اصالتی قائل شوم.

   البته این ها غیر از آن غمیست که در پس زمینه زندگی و تمام رویداد های آن وجود دارد و نازدودنیست-هر چند گروهی نتوانند حضورش را درک کنند-،غمی که از تو،وجودت و جهل و عدم کمالت نشات می گیرد و روحت را به تب و تاب و پویایی وا می دارد.خودم این غم را غم اصیل می خوانم و دیریست آن را همدم و وجود خود یافته ام.و باز هم باید گفت که این به هیچ وجه آن چیزی نیست که عموم به عنوان غم می شناسند،که آن خود از مقوله ای پست تر و حقیر تر و مادی تر از دست همان شادیست.غم از دست دادن فامیل یا دوست یا حتی غم فراق و عشق.هر چه باور این غم اصیل در وجود تو ریشه دار تر شود روحت بیشتر آرام می گیرد و کم تر دچار نوسان می شود.درست بر خلاف آن غم و شادی حقیر و عامیانه.اگر قرار است برای شادی ای هم اصالت قائل شد،قطعاً باید آنی باشدکه این غم اصیل را مرتفع سازد،که نیک می دانیم در چارچوب های مادی این دنیا دست نیافتنیست.پس،غم و شادی برای من وجود ندارد.شاید من یک انسان خالیم...

   من اندیشه ام هستم.ثبت شدم درهفت هزار و چهارصد و چهل و هشتمین روز زندگی.

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
elham

نمی تونم قبول کنم که غم اصالت داشته باشه!

سعید

من هم همين طور!البته آن غمی که عرف می شناسد نه آن حسی که من خودم اين نام را برايش انتخاب کرده ام که برای اکثر آدم ها حسی ناآشناست.