زمان بندی فوق بهینه

همسایه‌ محترم خیلی با جدیت برداشته یک اعلامیه زده به برد، در رابطه با نظافت ساختمان. بالایش هم نوشته نظافت از نشانه‌های ایمان است. بعد هم گفته که از این به بعد دیگر قضیه نظافت ساختمان جدی است و این تو بمیری از آن‌ها نیست و هر کس نوبتش شد باید از پله اول تا آخر و در خانه و پارکینگ و کلا همه چیز را خودش تمیز کند یا کارگر بیاورد. بعد هم این برنامه زمان‌بندی خیره‌کننده را ارائه داده:


که  می‌گوید: واحد سوم (یعنی من)، اول هر ماه، واحد اول دهم هر ماه، واحد دوم آخر هرماه!!! واقعا دستش درد نکند! حالا من می‌خواهم از من پرسید نوبتت چه شد بگویم ما اول ماه آمدیم، هنوز تمیزی آخر ماه قبل مانده بود! می‌خواهم بگویم همچین همسا‌یه‌هایی دارم من.  


/ 8 نظر / 10 بازدید
یه نفر

[لبخند]

تنها

[خنده] ای خدا چه سوژه هایی[خنده] خوب تو می تونی به صورت نا محسوس کنار مورد سوم یه پرانتز باز کنی همونجا بنویسی ( منظور اولِ آخرین دهه هر ماه)[نیشخند]

گندم

خب یه جا هم به نفع تو![نیشخند]

سحر

اما کجاییم در این بحر تفکر همسایه شما کجا!!؟ این منزل ما 6 طبقه و به عبارتی 13 واحده دو ماه یبار هم که تمیز میشه همه جیغند که چه وعضشه سالی یه بار کافیه! در ضمن از این پست بر میاد که سه واحد بیشتر نیستید خب حالا اینکه این سه واحد آپارتمان چرا در ماه 3 باز تمیزی اساسی (یعنی از بالا بگیر تا پایین) می خواد را قطعا خود خدا هم نمی دونه

جوراب پاره و انگشت آزاد

نه بابا... اخر ماه تو بری تمیز کنی فرداش که اول ماهه واحد اولی چیکار کنه اون وقت؟ ؟؟؟؟؟

جوراب پاره و انگشت آزاد

یعنی بر عکس گفتم واحدا رو.. اخه تو کف مونده بودم.. تو کف این عقل و درایت مدیر ساختمونتون

جوراب پاره و انگشت آزاد

بعدشم اینکه اره یه چاهار پنج ماهی می شه اومدم .. هی می گم که تحول و کوفت و کاری و اینا و کار جدید و کار قدیم و اینا... هی می گفتم که

جوراب پاره و انگشت ازاد

فرقشو خودم احساس می کردم که محسوسه..... نمی دونم دیگه...