برای حسین

1.خدا را شکر. بالاخره تکلیفم معلوم شد و فهمیدم چکار باید کنم:

امین: آره، اتفاقا به بابام گفتم که یکی از بچه ها هست که این فدر پول داره. پرسیدم چی کار کنه باهاش خوبه؟
سعید: خوب؟!
امین: گفت میلگرد بخره.

 آقا میلگرد مرغوب چی سراغ دارید؟!

2. ما ایرانی ها برای این که احیانا در هیچ حالتی کم نیاوریم کلی ضرب المثل متناقض ساخته ایم. جوجه را آخر پاییز می شمارند و در عین حال سالی که نکوست از بهارش پیداست. ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است اما آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب. از دل برود هر آن که از دیده برفت ولی باز دوری و دوستی. باید ببینی کدام به کارت می خورد. خودت چه تیریپی هستی. مثلا این روزها فکر می کنم که این آخری به کار ما خیلی نمی آید.

3. بیا. ساده. 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید