فاندامنتال کوئسشن

۱. شباهت سلمانی با بیت الخلاء اگر گفتید در چیست؟ این که هر دو یک جور مستراح هستند. یعنی جایی که بنشینی و با خیال راحت فکر و خیال های جورواجور بکنی. و صد البته شما هم از کراماتی که بعضاْ در همین مکان ها به منصه ظهور می رسد آگاهید و به نقش انکارناپذیرشان در پیشبرد بشر اذعان دارید. 
البته این فکر و خیال امروز من توی سلمانی خیلی کرامتی نبود. داشتم فکر می کردم که این سلمانی ها احتمالاْ زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای آموزش می بینند و مدرک می گیرند. یک دفعه برایم سوال شد که در این دوره آموزشی٬ این ها چطوری مهارت ها را تمرین می کنند؟
ببینید دوستان٬ یا مثل بچه آدم به این سوال من پاسخ می دهید و یا در غیر این صورت٬ مجبورم خواهید کرد دفعه بعد که می روم سلمانی از خود طرف سوالم را بپرسم. حالا خود دانید.

۲. کمی به هم ریختم امروز. خیلی جاها هست که می توانی به هر دلیلی٬ ساده تر از کنار ناکامی ها بگذری - مثل درس خواندن های ما - اما بعضی جاها نمی شود. آن جاها که دیگر٬ صحبت از وظیفه یا اجبار صرف نیست٬ که بحث به کلی چیز دیگریست. آن جایی که خودت را باور داری و به خودت اعتقاد. آن جایی که از خودت توقع داری٬ توقعی که خودت ایجاد کرده ای.
آقا معلم دیروز بگی نگی برجک ما را آوردی پایین. اما بی خیال٬ ما که کم نمیاریم...

۳."آری ، زندگي مملو از نشاط و سعادت است و حتي در زير زمين مي توان به نيك بختي نائل شد .آليوشا  تو نمي تواني تصور كني تاچه اندازه اكنون به زندگي دلبستگي دارم و چه عطشي براي وجود داشتن و شناختن درميان اين ديوارهاي بي رونق در دل من به وجود آمده است ، كليه رنج ها و دشواري ها را از ميان خواهم برد به شرط آنكه درهر لحظه بگويم من هستم ، اگر چه بي يارو ياورم ولي با وجود اين هستم و آفتاب را مي بينم و اگر هم نبينم با اين همه مي دانم كه وجود دارد. "

                                                                                برادران كارامازوف ص ۷۲۸

 

                                                                                
/ 3 نظر / 4 بازدید
فريد

صالح حسينی اين حرف « ميتيا » رو اين جوري ترجمه کرده بود: « در میان این دیوارها چه عطشی برای «هستن» و «دانایی» در درونم برجوشیده است. » ... جمله اش مثل نگینی توی اون صفحه ها می درخشد!

بدون نام!!

اين جوريه که ميرن تو يه آرايشگاه ميشن شاگرد. رو سر و کله ی مردم کار ميکنن. اگه هم لو برن فوقش پول نمی گيرن!! بعدش يکی از طرف فنی حرفه ای مياد ازشون امتحان ميگيره!!