تو قدر آب چه داني٬ که در ميان فراتی...

۱. "ابن سیرین گوید دست ارنجن که دستبند باشد در خواب زنان را شوهر است (مردان را چی؟) ومردان را غم و اندوه و تنگدستی (از این بیشتر؟!). اگر بیند که دستبند سیمین داشت دلیل که غم و اندوهش کمتر باشد. جابر گوید اگر مرد بیند که دستبند سیمین داشت دلیل که او را مال و نعمت به رنج حاصل شود..."  

۲. از تمام آن رویای بلند٬ خودم باقی ماندم در زمینه ای محو٬٬ به همان تیپ همین روزها٬  و دستبندی طلایی بر دست چپم٬ بالای ساعت مچی و پایین آستین آبی پولیور٬ به صورت یادی آشکارا عمیق٬ که بی هیچ نشانه و توضیح دیگری مدام خودش را یادآور می شد... 

۳. بنده خدایی هر شب قبل خواب دعا می کرد که یا امام رضا٬ یک کاری بکن بزند من این بی ام و بانک ملت را ببرم٬ اولین تیریپش را می آیم پابوس خودت٬ هر سال برایت قربانی می کنم٬ فلان می کنم٬ بهمان می کنم٬ فقط یک کاری بکن من برنده بشوم... خلاصه هر شب و هر شب دعا می کند تا یک شب که امام را به خواب می بیند که بهش می گوید: د لامذهب٬ آخه تو یک حساب باز بکن تو این بانک...

۴. غیر از این آقایان بند یک کسی نظری در این باره ندارد؟

۵. صبح تا شب فریادش می کنی که با من حرف یزن٬ با من حرف بزن٬ مرد مومن چطور با تو صحبت کند وقتی زبانش را - زبان نشانه ها را - نمی دانی و از این همه سر و صدا که حکماْ باید گوشت را کر می کرد هیچ نمی شنوی؟! تو بگیر این رویا هم برای همین بوده٬ خواسته یک حالی بهت بدهد٬ که صدایت حالا حالاها درنیاید...

۶. جمع کنید بابا٬ برویم با هم حساب باز کنیم. داریم هر روز یک امتیاز از دست می دهیم. راستی٬ کسی می داند آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی کی است؟!

/ 3 نظر / 3 بازدید
علی

سعید جان منظورته روشن تر بیان کن!

هانيه

يادمه که طلا به معنای علم هم بود!