مناجات نامه

"الهی! گهی به خود نگرم گویم از من زارتر کیست، گهی به تو نگرم گویم از من بزرگوارتر کیست! گاهی که به طینت خود افتد نظرم گویم که من از هر چه به عالم بترم، چون از صفت خویش اندر گذرم، از عرش همی به خویشتن درنگرم!
خداوندا نثار دل من امید دیدار توست، بهار جان من در مرغزار وصال توست، خداوندا، یافته می جویم! شیفته این جستجویم، گرفتار این گفت و گویم!
الهی! اگر از دنیا مرا نصیبی است به بیگانگان دادم و اگر از عقبی مرا ذخیره ای هست به مومنان دادم، در دنیا مرا تو بس و در عقبی مرا دیدار تو بس، دنیا و عقبی دو متاعند بهایی و دیدار نقدیست عطایی..."

۱.عجالتاْ حرفی نيست٬ که حديثی هم اگر برود حکايت ملال و دلتنگيست.

۲.فاصله روزها و شب هایم هیچ وقت این قدر زیاد نبوده است٬ انگار هر روز هم بیشتر می شود. فرید می داند چه می گویم. شاید تو هم بدانی.

۳.شايد پر بی راه هم نمی گفت آن دوست اهل انديشه مان٬ جام جهانی را بايد چسبيد. اين خربزه ها که ديگر به طريق اولی آب است! به هر حال شرمنده همه٬ که نمی توانم این جا از جام جهانی و تيم ملی و آقای مربی و آقای کاپيتان و ... بنويسم.

۳.یا نه٬ شاید هم بگذار این امتحانات تمام شود؟!..

۴.همه تویی و بس٬ باقی همه هوس!

/ 3 نظر / 3 بازدید
حامد

فکر می کنم سعید جان تو از بر و بچز عطار باشی!!... با هر دوتون حال می کنم (هم تو هم عطار!)...

بهار

امتحانها داره تموم می شه انگار معمار های مسجد دانشگاه شما به حرفتون گوش کردن و دارند زود تمومش می کنند.تا آسمان چند قدم فاصله است؟!

جای نام خالی است!

خیلی قشنگ بود!!دست مریزاد!!