به به! به به!

"کاپشن برای رییس جمهور یک عدد،

   کیک زرد ده تا،

    ذخیره ارزی ته کشیده،

      پول نفت را باید بدهیم لبنان و عراق پول گاز را جدا،

         تورم سی درصد،

و دیگر هیچ." 

/ 1 نظر / 3 بازدید
زهرا

به به! به به![دست][چشمک]