تن ها

من فکر می کنم تن ها سه تا می شوند:

آدم هایی که از تنهایی محتوم خودشان غافلند و درست و حسابی متوجه نیستند در چه وضعیتی قرار دارند٬ آن هایی که در تنهایی شان دیگران را هم شریک می کنند و تن هایی که در تنهایی شان هم تنها هستند!

می دانی من به سومی چه می گویم؟ "تن های تنها" !

/ 3 نظر / 3 بازدید
هاله

سلام. با اجازه شما لينك دادم.

پسر خوب

سعيد جانم به نظر من آدم ها اصولا تنها هستند. چون نوع آدم ها اصالتاْ با توجه به خودشان زندگی مي کنند. البته در خيلی از شرايط اين توجه به خود با توجه به ديگران گره می خورد. و البته اين توجه به ديگری که ناشی از توجه به خود است لزوماْ بد نيست. اما به هر حال بسيار بسيار کم هستند آدم هايی که به ديگران توجه کنند به خاططر خود آن ها يا صاحب آن ها. و ما معمولاْ در سختی ها ياد اين حقايق می افتيم. اميدوارم سختی ات هر چه زودتر آسان شود.

---

می خواستم فقط بیت آخرش رو بنویسم،ولی همش رو می نویسم: جنون گل کرد و مجنونی چو من از نو هویدا شد تو لیلا نیستی من عشق لیلا آفرین دارم تو مشغول خود و من با تو در بیداری و خوابم تو رویا نیستی من فکر رویا آفرین دارم در این گلزار از هر سو خرامد سرو آزادی تو رعنا نیستی من چشم رعنا آفرین دارم تو سرگرمی که در جمعی،منم تنهای سرگردان تو تنها نیستی،من بخت تنها آفرین دارم