استدلال منطقی

   حضرت آدم برای اولين بار کی خسته شد؟!

   صبح زود بيدارشدن٬ بر خلاف خيلی از دوستانم هر روز برايم آسان نيست. کلاس های هفت و نيمم يکی در ميان دودر می شوند. اين در حاليست که خوابگاه ما با دانشگاه پنج دقيقه فاصله دارد و از طرف ديگر٬ خانه خيلی دوستانم آن سر تهران است و با اين حساب٬ به کلاس های صبحشان می رسند. رضا امروز می گفت فاصله خانه اش تا دانشگاه ۵۳ کيلومتر است و هر روز ساعت پنج و نيم صبح بيدار می شود و مسافرت روزمره را آغاز می کند.

   اين در حاليست که بيدار شدن در اين ساعت٬ حتی اگر شب قبل به قدر کافی خوابيده باشم برايم دشوار است. داشتم فکر می کردم که علتش چيست. اولين دليلی که به ذهن آدم می رسد عادت است. من عادت ندارم٬ رضا و مجيد و سلمان و بقيه عادت دارند. شايد اگر من هم تمرين کنم٬ مثلاْ چهل روز هر روز يکی مرا ساعت شش صبح بيدار کند٬ ديگر برای من هم آسان خواهد شد. يک دليل ديگر هم سيستم نامناسب خواب است٬ خواب عصر =>  بيدار ماندن شب => صبح خواب ماندن!

   بعد به اين فکر کردم که آدم اگر بخواهد٬ احتمالاْ می تواند خواب خود را به هر ترتيبی نظم بدهد و به هر ساعتی منتقل کند و با اين وضع٬ حتی به نظر نمی رسد علت خواب شبانه اکثر آدم ها٬ تاريک شدن هوا و يا نفس خود شب باشد. مثلاْ اگر يک قانون جهانی ساعات کار رسمی را شش شب بکند تا چهار صبح٬ احتمالاْ بعد مدتی خواب همه آدم ها هم به ساعات هشت صبح تا چهار عصر منتقل می شود! اصلاْ به دليل همين ذاتی نبودن قضيه خواب است که با سفر از اين سر دنيا به آن سرش هم انسان قادر است شرايط خواب خود را بعد مدتی با محيط وفق دهد.

   پس چرا آدم ها همه شب می خوابند؟ يک توافق و عادت قديمی! چون از قديم خواب برای شب بوده و شب برای خواب و آرامش. اين قديم هم می تواند خيلی خيلی قديم باشد! پس احتمالاْ اولين باری که حضرت آدم خسته شده و در اولين روز حيات بشريت احساس نياز به چيزی کرده که حالا اسمش خواب است٬ حدود ساعات يازده تا يازده و نيم بوده که متوسط ساعت خواب اکثر آدم هاست! اگر ايشان آن روز اول ساعت هشت صبح احساس خواب آلودگی می کردند٬ شايد ما الان صبح هامان را تاعصر می خوابيديم و نيمه شب مشغول کار و تلاش جدی بوديم!

/ 3 نظر / 3 بازدید
فریاد

تو بخواب ..ديگران بيدارند ...بخواب اما نه به قيمت از دست دادن عشق... بخواب اما تنها برای رفع خستگی نه برای فراموشی دنیای بی منتهایی که منتظر بیداری توست

مهسا

شایدم اگه یه کم فکر باقی نسلا ر و می کرد اصلا نمی خوابید:دی

سعید

یعنی اگه این طور می شد٬ فکر می کنی ما می فهمیدیم که انگار یه چیزی کمه٬ مثلاً شاید بی خواب شدیم؟!!