احتياط: خطر خفگی با بدون سيم

سه دو یک ... سه دو یک ... خوب٬ حله. دوستان اگر از این به بعد سر افطار٬ ساعت چهار صبح و یا وسط ظهر مرا آنلاین دیدید تعجب نکنید. به هر حال گرجوییت شدیم و از این پس در اتاقمان وایرلس داریم. فقط دعا کنید جنبه اش را داشته باشم و گرنه ممکن است خودم را خفه کنم باهاش.

۱. خیلی هیجان زده شدم واقعاْ. بعدش به فکر افتادم که آخرین باری که هیجانی از این جنس داشته ام کی بوده. بعد با کمال تاسف فهمیدم که غیر از یک سری موارد خاص که اصلاْ قابل مقایسه نیستند بر می گردد به کودکی خیلی دور. به طور خاص آن روز سال های اول ابتدایی یادم آمد که بابا بی خبر دستگاه بازی ای که به میکرو معروف بود آورد خانه. آن بازی با قاب بنفش چهارلبه معروف به ماریو هم همراهش بود. وای که من و سیمین مردیم و زنده شدیم تا این دستگاه نصب شود. دسته هایش را گرفته بودیم و هی این دکمه های زرد و قرمز و آبی اش را بی خودی فشار می دادیم. داشتیم از هیجان دیوانه می شدیم تا بالاخره بابا - که از حال ما خودش هم به هیجان آمده بود - و آن دوستش راهش انداختند...

دیگر تکرار نشد. حسی چنین مایل به بی نهایت. تکرار هم نخواهد شد. حتی همان هیجانات خاص هم احتمالاْ تکرار نشدنیست. نمی فهمم٬ این یعنی چی؟! 

۲. سه روز از فوق گذشت. سه روز عجیب. عجیب.

/ 3 نظر / 3 بازدید
هادی

وای سعيد! چه خوب نوشتی. ميکرو!...با کمی پس و پيش من هم تجربه اش کردم آن حس تکرار ناشدنی را...

علی

من اين حس رو وقتی کامپيوتر خريديم داشتم. البته خرس گنده ای بودم برای خودم!