واردی قبل از خواب

ببین جان من٬ دو حالت بیشتر ندارد: یا تو فکر می کنی زندگی همینی است که هست یا نه. اگر یا نه که یا چی ندارد. حالا هر چی. آن وقت اول باید از پس همینی که هست بر بیایی تا برسی به آن. هر چی. اگر هم نه که٬ حالا حالاها مشغولی. زور بزن.

بر لب بامي يكي عاشق نشست
ديده بر ديدار آن معشوق بست

محو شد در يار و از خود بی خبر
گفت معشوقش كه آن سو كن نظر

بين جمال آن نگار نازنين
كن تماشا قدرت حسن آفرين

عاشق مسكين نظر آن سو فكند
تا ببيند آن نگار ارجمند

دست زد معشوقش افكندش ز بام
گفت رو رو عاشقي بر تو حرام

نام عشق و عاشقي بر خود منه
تو هوسناكي سرت بر خاك نه

گر تو بر من عاشقي اي بي وفا
من برابر بودمت ني از قفا

... ديده اي كو خواست بيند ديگري
نيست لايق زان رخ ما بنگري

ديده‌اي كو بنگرد اغيار را
کی تواند دید روی یار را...

                                                                                                   ملا احمد نراقی

پی نوشت: قسمت شد یک دو سالی باز مهمان شریف باشیم. خدا را شکر.


 

/ 2 نظر / 3 بازدید
پویا

تبریک آقا سعید. شادان شدم، خندان شدم، یکدم غزل خوانان شدم......