نارگيل٬ترقه و سال نو

   و آن گاه نارگيل آفريده شد که آن خود از غرايب روزگار و عجايب جانوران است اگر حوصله داشته باشيد...

   عجب موجودات سختکوشی بوده اند اين آبا و اجداد ما.من امروز نارگيل را کشف کردم.چيز جالبيست.بيخودی گنده است.مثل اين قلعه های قديمی هفت تا لايه دارد و البته کلی هم پشم.خواهرم هوس کرده بود.وقتی بعد از کلی سختی و مشقت تونستيم با چکش و پيچ گشتی پوستشو بگيريم يه دفعه ياد اين فيلمهای راز بقا افتادم که اين ميمونها دارند نارگيل می خورند.الان تازه فهميدم که چه پشتکاری دارند.ما هم به اجدادمان رفتيم ديگر.تصميم گرفتيم امسال جلوی مهمانان عيدمان به عنوان يک تجربه هيجان انگيز نارگيل بگذاريم.البته نه توی پيشدستی و با چاقو بلکه توی سينی و به همراه يک جعبه ابزار کامل!

*******

   حالا که افتادم روی دور چرت گويی می خواهم جالب ترين تجربه ۴شنبه آخر سالم را هم بگويم:

   پسر همسايه روبرويی مان آمده بود توی تراسشان توی طبقه سوم و توی اون محشر دم غروب٬از اين ترقه های تفنگا آورده بود و با يه گوشکوب دونه دونه می زد تو سرشون.اونا هم نامردی نمی کردند و صدايی از خودشان در می آوردند که ببخشيدا ولی اگه پسره خودش می گوزيد هم هيجانش بيشتر بود هم صداش!من که ديدم اين جوريه دلم سوخت و يه چيز درست حسابی آتيش کردم و پرت کردم طرفش.يه پرتاب جانانه که تقريبا دوتا حياط بينمان را طی کرد و درست جلوی يارو ترکيد.خدارو شکر پسره هم نترسيده بود و با ما می خنديد!

*******

   سال نوتون مبارک!ايشالا سالی پر از دوستی داشته باشيد که ماندگارترين و باارزشترين دارايی هاست!        

/ 1 نظر / 6 بازدید
معين

سال نو مبارک خوش باشی