نرم بوده بچه ها

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفتگو با مهر، برخورد نیروی انتظامی با آشوبگران در حوادث اخیر را بسیار نرم توصیف کرد و گفت: حاکمیت با کسانی که به نام اعتراض به انتخابات به اموال مردم تعرض کردند بسیار خوب و نرم برخورد کرد و باید اذعان داشت ، برخورد پلیس با آشوبگران بسیار ضعیف بود و انتظار داشتیم برخوردها جدی تر صورت می گرفت.

بچه ها شانس آوردیم نرم بوده ها. فک کن اگر می خواستند اون برخورد سفته را نشانمان بدهند چی می شد. احتمالا دوستان صحنه اسلوموشن درگیری ها را به جای اصلش دیده اند که خیلی نرم از کار درآمده این جوری. پلیسِ به خوبی به سمت براند.از نرم می رود و بر.انداز، خیلی نرم شروع می کند به حرکت در سمت مخالف. بعد گذشت زمان بسیار، پلیس باتومش را بسیار نرم بر سر بر.انداز پایین می آورد و مغز بر.انداز، نرم نرمک می پکد و افکار کثیفش به همراه خون، خیلی خوب و نرم می پاشد کف خیابان و در و دیوار. اما برخورد باتوم و سر، ضعیف است و آن قدری که انتظار می رفت جدی نیست، در نتیجه بر.انداز در جا نمی میرد، بلکه دو روز بعد در اثر شیوع ناگهانی مننژیت در سرش فوت می کند.

هر چند اگر ماجراهای سفت کهر.یزک حقیقت داشته باشد، در مقابل آن ها باتو.م و ا.شک آور واقعا نرم بوده است و حالا حالاها کلی کار لایت دیگر هم می شود کرد که هنوز به آن سفتی نشده باشد.

/ 1 نظر / 3 بازدید
جوراب پاره و انگشت آزاد

آره دیگه....