دو

   سیال اتاق دگرگون می شود.بوی خاک خیس خورده پس از باران زیر طاق رنگین کمان مثل همیشه که یعنی لیلا اینجاست.با من،پیش من.چابک جستی می زند بالای تخت کناری من.یاد ژیمناست های زن رومانیایی المپیک های دهه هشتاد می افتم.سریع در پوزیشن سابق من هم قرار می گیرد که یعنی راحت باش.حالا هر دو کنار هم دست ها را زیر سر قلاب کرده ایم و به آسمان بی ستاره سقف چهل ساله اتاق چشم دوخته ایم.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

   -خوبی؟

   -به به،گویا به سلامتی ناخوشی تان مرتفع شده و دوباره می توانید صحبت کنید...

   -حرف می زدم،نمی شنیدی.

   -حالا شنوا شده ام؟

   -تنهایی؟

   -قدر خدا.

   -ناراحت نیستی؟

   -مگه اون ناراحته؟

   -آخه قبلاً این طوریا نمی دیدمت.دور و ورت حسابی شلوغ بود قدیما،بیا و برویی داشتی برای خودت...

   -اگه اومدی این جا به حال من دل بسوزونی برات متاسفم.من خودم اینو انتخاب کردم .راضیم.

   -برای ترحم کردن نیومدم.خودت خواستی یادت نیست؟خوب حالا،حالت چطوره؟..

   ناب ترین لبخند دنیا بر لبان لیلاست.بر آنم که باقی لبخندهای دنیا را می توان در چنددسته پوزخند،نیشخند،لبخند احمقانه،لبخند مزورانه و ... تقسیم کرد:

   -آرامم لیلا.

   -آرام شده ای!

   -راضیم لیلا.

   -راضی شده ای!

   -قادرم لیلا.

   -قادر شده ای!

   - شاکرم لیلا.

   -شاکر شده ای!

   -بی نیازم لیلا.

   -بی نیاز شده ای!

   -مغرورم لیلا.

   -مغرور شده ای!

   -عاشقم لیلا!

   -عاشق بوده ای...

    رندانه جملات کوتاه و مقطع را بر می گزینم که در پایان هر جمله سرم را برگردانم و لیلا را نگاه کنم.لیلایی که هرگز برای من نبوده و انگار هرگز هم فراموشم نکرده.خودم در حیرتم که چگونه هر بار با دیدنش این آتش فروزان از زیر خاکسترهای دلم حتی شدیدتر از دفعه قبل شعله ور می شود و هر آن چه جز او را از بین می برد.عجیب است،پس چه شد آن آب سرد زمان بر زبانه های عشق؟ده سال از زمانی که گفتم دوستش دارم می گذرد،کافی نیست؟..

 

 

 

/ 4 نظر / 5 بازدید
elham

يعنی از ده سالگی عاشقي؟! خدا به داد بابا و مامان بيچاره‌ت برسه! :دی

عبدالله

ببینم منظورت از لیلا کیه یا چیه؟

Moeen

ده سال زياد نيست؟ کم نيست؟

mehran

جهان ۵ بعد دارد: ۳ بعد مکانی ۱ بعد زمان و بعد آخر عشق.نوشته هات رو می خونم.