نمی دونم چه مرگت بود

[داخلی، روز، داریم تو شرکت راجع به تصادف‌هامان حرف می‌زنیم]

ح: من تا الان تصادف نکردم. غیر یه بار که از پشت زدم به یکی چراغم کامل شکست. با خود تو بودم، یادته؟!

ل: آره بابا یادمه اعصاب معصاب نداشتی نمی‌دونم چه مرگت بود اون روز.

ح: اگه یادت باشه پدرم فوت کرده بود.

[ل سرخ می‌شود. حضار بین اظهار خنده یا غصه مرددند تا بالاخره خود صاحب‌عزای سابق خنده‌اش می‌گیرد]

/ 3 نظر / 3 بازدید
شازده

حالا اگه نوبل ادبی نشد ایشالا اسکار نویسندگی!!

تنها

[من نبودم] بنده خدا!!!