کيميای سعادت

  ۱. حس عالی و لذتبخشيست. از مصاحبت يک دوست عزيز می آيی٬ مثلاْ می روی به سمت مسجد٬ و بعد اتفاقی آن وقت شب٬ دوست ديگری را می بينی! هين طور است در بقيه روز٬ در دانشکده٬ در دانشگاه... محظوظ می شوی که ايشان را در کنارت - در کنار لحظه های تنهاييت - داری٬ دوستشان داری و دوستت دارند. خدا کند آن که به هر حکمتی اين دوستان عزيز را داده٬ خودش هم لياقت نگه داشتنشان را به ما بدهد.

  ۲. دقت کرده ای بعضی وقت ها خودخواه می شويم ما چه قدر؟! از همه دوستانمان التماس دعا می کنيم٬ اما خودمان فراموششان می کنيم... اين ديگر چه توقع بی راهيست؟! دعا کنيد٬ خيلی.

  ۳. آهای٬ همه! پسر خوب بالاخره به روز شد! خوب چيزی می شود وبلاگ اين پسر٬ اگر بنويسد! حالا ببينيد کی گفتم!

  ۴. کم در مورد آدم ها اشتباه می کنم٬ اما انگار حالا در مورد تو يکی اين اتفاق افتاده. معلومم شد که آن قدرها هم ساده نيستی٬ که چيزهايی داری و رو نمی کنی. معلوم شد که خيلی چيزها را می فهمی٬ که آن قدرها هم که فکر می کردم خوش قلب و مهربان نيستی. چه کسی فکرش را می کرد که تو٬ کنايه زدن را هم بلد باشی٬ آن هم به اين خوبی؟!

/ 2 نظر / 3 بازدید
سنجد

خيلی ناراحتم خيلی ... در شماره زدن مطالبت۲بار شماره ی ۳ را زدی ... ولی من از اينکه ۲ بار شماره ۳ را زدی نارحت نيستم از اين ناراحتم که تو هم ۱ را نوشتی و اين يعنی که درکش می کنی و هم ۳ ی دومی را... موفق و خوشروحيه تر از هميشه باشی .. اگر بالا برسد البت اما دعايت هم می کنم!

مرتضی

يه کاری بکن،‌ اين لينک هايی که توی پست هات می گذاری،‌ اون حالتی رو انتخاب کن که تو صفحه جديد باز بشن!