بچه های ميز هفت

   شام تموم شد اما نگاهامون به هم می گفتن که اون قدی که بايد يه شب تولد٬خوش نگذشته.اين شد که وسوسه قديمی دوباره زنده شد.آخه خود اونا سر شوخيو باز کرده بودن و با يه سيب زمينی از آشپزخونه «ف» رو زده بودن.هر چند ما هم چيزی پرت کرديم که خورد تو خال ولی بايد بيشتر خوش می گذشت.طولی نکشيد که چهارتايی مصمم شده بوديم پس يکيشونو صدا کرديم:ببخشيد٬برای اين غذايی که خورديم چقدر بايد ظرف بشوريم؟!

   خنديد و رفت ولی ما شوخی نداشتيم.به يکی دو تا ديگه گفتيم که اونا هم.تصميم گرفتيم بلند شيم که مردم منتظر بشينن.آخه شلوغ بود اونجا حسابی...

   هماهنگ کرديم:ما پول داريم ولی می خوايم کار کنيم و ظرف بشوريم عوض غذا اگه ممکنه.گفتند سرشون اومد.نيما که پسر رييس هم بود.باورشمان نميشد.می خنديد و می رفت پی کارش که زياد بود ولی ما مصمم بوديم...

   جا تنگ بود و ما جلوی راه.جلوی سطل.وقتی آشغالا رو خالی می کردن «م» گفت:شما چرا؟ما انجام می ديم!اين کارارو بلديم!فقط می خنديدن.گفتيم عزيز کار مارو زودتر را بنداز ديگه حسابمون چقدر ميشه !فقط می خنديد.نيما آمد...

                                             ادامه دارد...

    

/ 1 نظر / 3 بازدید
abbas

سلام وبلاگتون خيلي جالبه يه سري هم به وبلاگ من بزنين منتظرم اگه اومدین نظر هم بدین!