خلقکم ل...

اولین باری که به چنین جایی رسید نوشت: "چون بر شما رحم آوردم". کمی به فکر رفت تا دفعه دیگر، که این‌بار گفت: "تا شما را بیازمایم و خوب و بدتان آشکار شود". یک بار دیگر هم حرف کشید به این‌جا. این دفعه نوشت: "تا مرا بپرستید". چهارمین بار اما چند دقیقه‌ای با قلمش بازی کرد، و آخر هم چیزی ننوشت و به آرامی گذاشت روی میز. دست‌ها را زیر چانه قفل کرد و از آن بالا به زمین نگاه کرد که مثل ستاره‌ بازیگوشی در دوردست برایش چشمک می‌زد.

/ 2 نظر / 3 بازدید
سمانه

بگو، همان‌طور که دست‌هایت را تکیه داده‌ای زیر چانه‌ات و داری نگاه می‌کنی به این ستاره‌ی بازیگوش، می‌بینی که چطور با قواعد خودشان خوب و بدمان را تعیین می‌کنند و توی همین ستاره‌ی چشمک زن بازیگوش، بهشت و جهنم برای خودشان راه انداخته‌اند و خوب مجازات می‌کنند و خوب داغ به دلمان می‌گذارند. بله! ما این‌جا کلی خدا داریم از خودِ خودت هم قهارتر. جایت این‌جا حسابی خالی‌ست.