خواهرکم

[درحال پیاده‌روی تو جاده جنگلی امامزاده ابراهیم فومن با خواهران و دامادان!]

خواهرکم: اااااااااااِ،‌اون‌جا رو! بچه گاو!

شوور آیندش با تعجب: بچه گاو؟! گوساله دیگه خوب!

خواهرکم: بی‌ادبی بود خوب!

 

 

 

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
...

[لبخند]

احمد

بعد از مدتی از گودر اومد اینجا بعد این عکست رو که دیدم جا خوردم! آدم یاد سران فتنه می افته:)))))