تسليم يا ...؟!

باور داشتم - و مصرانه بر این اعتقادم پایبند بودم - این که آدم برای حاجات و دربایست های مادی خودش به خداوند رو کند چندان مومنانه نیست. البته این به هیچ وجه به این معنی نیست که دعا را در حساب و کتاب های عالم ماده دخیل نمی دانم٬ که می دانم٬ بلکه فکر می کردم که شان و منزلت ارتباط انسان با خالقش چیز دیگریست که این طور دعاها از آن می کاهد و آن حالت شیدایی و تسلیمی که لازمه این رابطه است را کم رنگ می کند و نهایتاْ در بعد غیر مادی برای خود شخص محرومیت می آورد. این طور بگویم که تسلیم و رضا و اعتقاد به خیر مطلق در همه ابعاد را مومنانه تر می دانستم.
این ها همه به قوت خودش باقی بود تا هفته پیش که آن گرفتاری پیش آمد٬ و از آن موقع تا به حال این موضوع را گفتمان غالب ذهنی من کرد! (یعنی همش دارم با خودم کلنجار می روم!) از یک طرف دوست دارم که مثل همیشه تسلیم باشم و آن چه پیش خواهد آمد را خیر بدانم و کاری نکنم٬ از یک طرف هم هر جور که نگاه می کنم نمی توانم هیچ نوع خیری را در برطرف نشدن این گرفتاری ببینم و بپذیرم! چون واقعاْ هیچ و مطلقاْ هیچ دیدی ندارم که در صورت مرتفع نشدن آن چه کار باید بکنم٬ و همه چیز تیره و تاریک به نظر می رسد!
حالا شما بگویید٬ من چه کار باید بکنم؟!

۱. طلب حاجت کردن چه می شود؟ برای عنوان پستم می خواهم٬ به ذهن خودم که چیزی نرسید!

۲. خیلی هاتان که می دانید از کدام گرفتاری صحبت می کنم٬ بقیه ای هم اگر به لطف دوستان (!) مانده لطف کنند و از پرسیدن چند و چونش صرفنظر کنند!

۳. خودم را می خواهم دور بزنم! شما که تیز هستید حتماْ فهمیدید چه می خواهم و می دانید چه کار کنید برایم! فعلاْ ترجیح می دهم در این موقعیت اضطراری ریسک نکنم و روشن کردن تکلیف خودم با این قضیه را موکول کنم به یک فرصت مقتضی سر صبر و حوصله!  

۴. ترم تابستانی را با معدل بیست تمام تمام کردم! خدا خیر بدهد دستیار آز الک ۲ی ما را که واسطه فیض شد و بالاخره یک بیست از این دانشکده به ما رساند که بی نصیب نرویم! زندگی مشترک نوپایش سراسر قرین شادمانی و سعادت و رحمت باد! ( => نمره گرایی!)

/ 1 نظر / 3 بازدید
zm

برای اينکه خلاف عقيده رفتار نکرده باشيد التماس دعايی به دوستان بگوييد.گرچه شخصا چندان با نظر شما موافق نيستم .گمان کنم حديثی شنيده‌ام با اين مضمون که بايد نان در سفره را هم از خدا خواست.