شقايق

   <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

   1.ساعت حدود هفت عصره و زمان اوج ترافیک.ملت نشسته توی اتوبوس خوابن و ملت ایستاده کلافه.من هم خالی هستم.تقریباً کنار راننده ایستاده ام.یکی از طرف زن ها برای پیاده شدن کلی طول می ده و ملت و راننده را شاکی می کنه.راننده چیزی نمی گه ولی معلومه پاک اعصابش خورد شده.حالا پشت چراغ قرمزیم.جماعت جلو غر می زنن به جان راننده که بذار پیاده شویم و اونم می گه مسئولیت داره.حوصله همه سر رفته.فکر می کنم که زندگی چه چیز نکبتیه و هیچ چیز قشنگ و ارزشمندی توش وجود نداره.در همین موقع فرشته کوچولویی سرشو از پراید جلویی در میاره و چند لحظه ای نگاهمون می کنه. و بعد...یه لبخند خیلی قشنگ می زنه...و من خجالت می کشم از خودم.به چهره اطرافیانم نگاه می کنم.لبخند می زنن و حتی از ملاحت دختر کوچولو حرف می زنن.فرشته کوچک خداوند،دوباره بر می گردد توی ماشین...

 

   2.اندیشمند نام آشنایی جایی گفته:

 

There are three things in your life,which make it tolerable for you and also become the key of your sucsess in it:Belive,Love,and Effort

 

     

   سه چیز زندگی را برای تو قابل تحمل می سازند و در عین حال،رمز موفقیتت در زندگی می شوند:ایمان داشتن،محبت ورزیدن و تلاش کردن.

 

   واقعاً به این گفته ایمان آوردم!حتی تکرار نام همین سه تا تو لحظه های سرخوردگی و ناامیدی و بی حوصلگی معجزه می کنه.امتحان کنید!

/ 1 نظر / 5 بازدید
Moeen

عشق،ايمان، تلاش...عشق،ايمان،تلاش...همين جوری چندباز گفتم، هيچ چی نشد!