هم فيها خالدون

   ۱.خداوند بزرگ در قرآن بهشت را برای ساکنان صحراهای سوزان حجاز چنان به تصوير می کشد که در فهمشان بگنجد و نهايت آمال آن ها باشد.نهر های روان و سايه های جاويد و حوريان زيبا و...فکر می کنيد اگر خداوند بهشت را مطلوب شما مجسم می کرد چگونه می بود؟جالب خواهد بود٬نه؟

   بهشت من شايد چنين باشد:دشت هايی سر سبز و پرگل-طوری که تا هفتاد هشتاد رکعت نماز را قشنگ جواب دهد-گذر گاه هايی ميان صخره هايی بلند و پر شکوه-که آبی سرد و روح افزا در بين آنها جاريست-و در پايان آن آبشاری چنان بی نظير و مجرد که مطمئنت کند پای به قلمرو خدا نهاده ای!و البته در کنار بهترين دوستانت به جای حوری ها!اردوی تنگه واشی خوش گذشت واقعا ديدنی بود..دست بچه ها درد نکند!

   ۲.يوستين گردر نويسنده نروژی دنيای سوفی و راز فال ورق کتاب کوچکی هم دارد به نام سلام کسی اينجا نيست؟.داستان برای روزهاييست که آرمسترانگ تازه آن گام کوچک و بزرگ کذا را يرداشته است.جايی مسافر فضايی زمين در داستان يک شک فلسفی مطرح می کند:با توجه به اين که برای رفتن به ماه از روی زمين بلند می شويم و در آخر بر روی ماه فرود می آييم پس حتما جايی در اين بين جای بالا و پايين عوض می شود!

   به مرور در يافته ام که زندگی نيز چنين است:جايی آن وسط هايش بالا و پايين عوض می شود.دوست دارم همان جا ترکش کنم٬در اوج!   

/ 5 نظر / 3 بازدید
Mori

ايول سعيد خيلی خوشم اومد از اين آخريش! خواستی بری يه ميس بنداز منم ميام!!

معين

همه ما دوس داريسم تو اوج بريم. اما افسوس كه خيلي وقتا محكوميم به زندگي!

elham

خواهش می کنم :دی

Azin Shahab

lozooman jaye bala o paeen avaz nemishe.bastegy dare az kojaye mah be kojaye zamin mirin.age masalan az ghotbe shomale zamin be ghotbe shomale mah berid ke emtedady ke bala namide mishe,avaz nemishe va be movazate hamdige baghi mimune.

مسعود

salam man fekr nakonam jomle 1 az babe khodet bashe khodet neveshty ama baraiii....... ama be man komam kard mamoriyatazkhodaiibozorg