همان‌طور که خوب کردیم

بله، سردار گفت که متاسفانه در جریان این اغتشاشات هفت نفر هم کشته شدند. ایشان در ادامه توضیح داد که "تقصیر ما نبود که. چرا؟ چون که از این هفت نفر که کشته شدند یک نفر از روی پل افتاده که از رو پل قبول نیست اصلا، دو نفر هم به علت بی‌دقتی توسط ماشین‌های سنگین مخصوص تسطیح مردم و عبور و مرور از روی شهروندانِ شهرداری که مشغول انجام وظایف روزمره خود بودند دچار حادثه فوت شدند، دو نفر هم متاسفانه به تیر برخورد کردند. تیر تفنگه دیگه، همیشه تو شهر وله. همین‌طور میاد و می‌‌ره. نباید در سر راهش قرار می‌گرفتند و باید خودشان را کنار می‌کشیدند. دو نفر هم که اصلا بالکل مُردند." ایشان هم‌چنین توضیح داد که اصلا نیرو.های تحت کنترل‌شان سلا.ح گرم نداشته‌اند و این‌هایی که از قول این شاهد واقعی می‌خوانید خیالات است، چون تلویزیون که این‌ها را نشان نمی‌دهد.

قصه ما نه قصه انقلا.ب است، نه شبیه داستان عاشو.راست. شبیه جن.بش سبز است. آن‌قدر بزرگ شده برای خودش که بشود بهش افتخار کرد بدون چسباندنش به جایی و گذاشتش کنار بقیه قصه‌های یونیک تاریخ. اما این که آن‌هایی که مردم را کش.ته‌اند خودشان را بگذارند جای حق بدجور زور دارد. فعلا که با دست‌پاچگی پای دوازده ا.مام و صد و بیست و چهار هزار پیامبر را کشیده‌اند وسط برای تحریک احساسات مردم. در اوج این دست‌پاچگی بود که اما.م جمعه محبوب موقت تهران موفق شد جمله سال 1388 را بگوید. وی در حالی‌که به شدت هول شده و مغزش از کار افتاده بود چنین گفت: "حرکات‌های آن‌ها مذبوحانه و بی‌نتیجه است. من معتقدم جریان فت.نه به پایان خط نزدیک است. همان‌طور که رژ.یم شا.ه در جنایت 17 شهریور به پایان خط نزدیک شد." به نظر شما کلمه کلیدی "همان‌طور که" در این‌جا چه نوع ارتباط منطقی‌ای را بین جملات بعد و قبل خود برقرار می‌کند؟! با این اوصاف انتظار می‌رود در ادامه شاهد اظهار نظرات دیگری از ایشان شبیه این‌ها باشیم: "پاسخ مردم به آ.شوبگر.ان بسیار محکم بود، همان‌طور که حضر.ت اما.م همیشه نزدیکانشان را به ساده زیستی توصیه می‌کردند."، "مردم چشم فتنه را در خواهند آورد همان‌طور که مصد.ق یک وطن‌فروش به تمام معنی بود."ٰ، "من به اغ.تشا.شگران می‌گویم که به زودی مادرتان را به عزای‌تان می‌نشانیم همان‌طور که شا.ه سالِ... همان‌طور که در زمان جنگ... همان‌طور که خاک بر سرتون کثافتای ان."

/ 6 نظر / 3 بازدید
--

like

علی

کلا هر سایتی که فیلتر نیست خبراش به درد نمیخوره

حامد

بامزه بود. موافق ام.

سمانه

خیلی خوب بود. لبخند رو بر لبانمان نشاندی :دی دمت گرم!

اطیلا

می دانستند دندان برای تبسم نیز هست و تنها بردریدند «احمد شاملو»

سمانه

شک نکن رو گرفتن من! کلن از این انسوناییم که روهوا می زنم مطلبتو:دی