يک

باسم الرحمان

يكي دو قطره ديگر روي شيشه جلو چكيد. مسيرش را با نگاه دنبال مي كرد كه آرام آرام روي شيشه سر مي خورد تا بيايد پايين. مي دانست همين طور كه بيايد نزديك اين قطره ها كه برسد يك دفعه مي كشندش توي خودشان و يكي مي شوند، و نمي دانست كه چرا تماشاي اين هميشه برايش جالب بوده،: قطره بازي. ردش را با نگاه دنبال مي كرد و ديگر چيزي نمانده بود كه در بُرد جاذبه بقيه گرفتار شود، كه يك هو عيشش منقص شد. باران حسابي گرفت، همه اش يك سر شد جاذبه.
نگاهش را به باران دوخت، و بعد جلوتر، و كمي بالاتر، يك بار ديگر آپارتماني را كه در چند متريش متوقف شده بود برانداز كرد.خيالش خواست مجسم كند كه الآن، توي يكي از اين دو اتاقي كه چراغشان روشن است چه مي گذرد، و دلش اين خيال را نخواست. ولو شد روي فرمان ماشين...
مي شنيد كه هي آرام مي شد و تند مي شد باران. مثل همه دم عيدها، خسته بود از كار زياد. آن قدر كه با خودش فكر كرد اگر ريتم سنفوني باران اين قدر تغيير نمي كرد شايد تا الآن خوابش برده بود. فكر كن، همين مانده بود بعد اين همه تلفن مسعود كه بي جوابش گذاشته بود كه چه كار مي كني فردا مجبور شود بگويد كه ديشب آنجا خوابش برده... ولي انگار همين اتفاق جدي جدي داشت مي افتاد...
صداي ويبره موبايل به خود آوردش. منگ بود هنوز. دست گرداند توي ماشين كه ببيند گوشي را كجا گذاشته. كنار دنده، روي داشبرد؟ چراغ را روشن كرد: نه، اين جاست. روي صندلي بغل. مسعود بود كه انگار ديگر از زنگ زدن نااميد شده بود:
 mishe faghat be man begi daghighan oonja rafti chi kar?
اه، اين چه وقت چُرت زدن بود؟ ريست شده بود انگار، كه حالا نمي توانست جواب اين سوال را در جا بدهد. راستي، دقيقاً براي چه آمده بود اين جا؟!..

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
هيوا

نوشته هاتون واقعا خوندنيه! خوشحالم که بازم ميتونم اونا رو بخونم وبلاگ خيلی قشنگ و مرتب و خوبيه و مثل داستانش گيرا

هيوا

راسی اينجا نوشتم چون می خواستم اينو بگم در مورد قطره ها با امين موافقم منم تماشای اونا را خيلی دوس دارم خوب توصيف کردین چی بگم کلا عاليه