دو سال دفاع مقدس؟!

"قبلا جواب دادم که من نمی‌گویم که این جنگ مستقیما با دستور آمریکا بود. فکر نمی‌کنم کسانی که عاقل هستند، این گونه بگویند. می‌گویم آمریکا هم از این جنگ راضی و خوشحال بود و شاید هم در شکل گیری آن نقش داشت...بر هیچ کس مخفی نبود که اما.م معتقد بودند باید بجنگیم و دفاع کنیم. می‌گفتند کمترین چیزی که باید به دست بیاوریم، محاکمه صدام است که طبعا نمی‌تواند در رأس حکومت عراق باقی بماند و ملت عراق هم آزاد می‌شوند... اما آشکارا از اینکه صدام را می‌توانیم ساقط کنیم، خوشحال بودند. البته در عین حال، عمیقا از ضایعات جنگ ناراحت و آزرده می‌شدند...سه روز پس از فتح خرمشهر، یعنی ششم خرداد، چند تن از فرماندهان جنگ از جمله آقایان محسن ر ضایی و صیا د شیرازی، یعنی سران ارتش و سپاه به تهران آمدند تا از امام کسب تکلیف کنند.من و آ.یت‌ال له خام نه‌ای هم در آن جلسه بودیم، ولی حرف نزدیم و اما.م و فرماندهان نظامی حرف می‌زدند. اما.م پس از تبریک و تشکر گفتند: می‌خواهید برای ادامه جنگ چه کار کنید؟ نظر فرماندهان این بود که اگر می‌خواهیم جنگ را ادامه دهیم، باید از مرز بگذریم. اول از اما.م پرسیدند که جنگ را ادامه بدهیم یا نه؟ اما.م گفتند: باید ادامه دهید و هیچ کس حق ندارد از توقف جنگ و آتش بس حرف بزند. هر کس چنین حرفی بزند با او برخورد می‌کنم. چون پاسخ اما.م قاطع بود، از این مرحله گذشتند. خودشان هم همان نظر را داشتند... این که بگویند من جنگ را برای تثبیت قدرتم می‌خواستم از حرف‌های بچگانه است. اتفاقا اگر کسی ترمز بود، من بودم..."

از خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی

تاریخ با کسی رودرواسی ندارد. زیادی خشک و بی تعارف است و با قدیس سازی هم که اصلا میانه خوبی ندارد. تاریخ دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. ما خیلی ساده می خواستیم بدانیم که چرا این همه آدم مردند. این طوفانی که هشت سال دو کشور اسلامی را درنوردید و ویران کرد از کجا آمد. کم کم می فهمیم. هم این را، هم چیزهای دیگر. چه کسی است که نداند نگفته ها از جنگ ما بیشتر از گفته هاست. بگذار سال ها بگذرد... مگر از سال های تکرار بعثی های گنده و احمق و سبیلو و بسی جی های ریشو و نورانی در  فیلم ها نگذشتیم؟! این سال ها هم می گذرد و حقیقت اندوهبار طولانی ترین جنگ قرن بیستم را از پس این غبارها عریان خواهیم دید.

/ 0 نظر / 3 بازدید