ترافیک یادگار سنگین است

از جرقه ای که سر شب بود، با وزیدن آغازین نسیم های دوباره ی نوشتن، شعله ای که شد و آتشی که اینک باز، منم، از پناه و ماوایی که دلتنگ و کور می جستم و نشانه های مبهمش که چقدر همین جاست و حالا می فهمم، از در و دیوار دانشکده ام که بعد پنج سال حالا دقیقه ای هم بیشتر مهلتم نمی دهند و آن طور زل می زنند که: خوب؟، از مکاشفه های گنگ مکرر که تا نمی دانم کی باید جانم را از دستشان به در ببرم و آخر هم که می دانم، ...، از تصویرهای اکسپایر شده که نه در خیال، مجسم در برابر خودم می بینم و چنان باورشان می کنم که یک آن حتی لبخند می زنم، از روزهای سخت و پوست انداختن هایم، تمام آن غریبه های پشت سرم که اگر تو نگویی باور نمی کنم که روزی من بوده اند، از ریسمان های بریده شده به هر جبری که چنان مرا ترسانده اند که ممکن است برای همین مانده ها بی محابا تا خود حماقت هم بروم، از سرشب و برگشتن از شرکت به خوابگاه، و من خیره به بیرون، آن ور حفاظ اتوبان که نه پشتش آن ساختمان بلند هم که نه و آن طرف ترش شاید آزادی هم که نه، خود ناکجاآباد، حیرت، و یادگار که این وقت ها تردد تویش چقدر سخت است، از ترافیک سنگین یادگار در دل من...

نه، نچرخید. از هر کدام که گفتم فروتنانه سرباز زد و تکان نخورد. حتی برای همین آخری هم فقط سری تکان داد. آتشم باید می گرفت اما نشد. نگذاشتید. باشد، دوباره آغاز می کنم به یاد شما، قلم را متبرک می کنم به نامتان! باسمک...
/ 5 نظر / 3 بازدید
هیام((یه آشنا)

اولین کامنت برای یه وب نو شده! که این بار برا فهمیدن تک تک جملات متنش بیشتر از یکی دو بار برنگشتم , چون نمی فهمیدم! گرچه کل مطلب واضح و آشنا! یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم! خوبه!

پویا

آقا سعید تبریک!! من فکر کنم از اون اولش خیلی بی اجازه نوشته هایت را می خواندم و گاه هم افاضه ای می کردم! امیدوارم از سر تقصیراتم بگذری گرچه حق داری اگر نبخشی. این یه مدت که نبودی داشتم نگرانت می شدم. خوشحالم که هستی!

هما

دیگه کم کم داشتم ناامید می‌شدم از بس كه سر زدم و آپ نبودي. امروز كه صفحه‌ات رو باز كردم تازه فهميدم اين مدت سر گرم تداركات اينجا بودي. خيلي بهتر شده[لبخند] خوشحالم كه نو شدي. فقط سعي كن ديگه انقدر غيبتت طولاني نشه.

هانیه

در آغاز هیچ نبود کلمه بود و آن کلمه خدا بود. روزگارت نو باد.

--

ایول. هر چند نفهمیدم!