پيشواز...

  فيلم نمی بينم٬ کتاب نمی خوانم٬ موسيقی گوش نمی دهم... ايمان دارم که قصه زندگيم از هر داستانی جذاب تر٬ نمايش اوج گيرنده هرروزه ام از هر فيلمی پر هيجان تر٬ و آهنگ ملايم و کلاسيک زندگيم با آن پس زمينه غم انگيزش از هر موسيقی ای شکوهمند تر است... دوست دارم از محبوب ترين کاراکتر ها بين همه شخصيت های همه قصه های بی شمار خالق هنرمند و چيره دستم باشم...
  
  ارديبهشت تان مبارک!

/ 2 نظر / 3 بازدید
Siamak

سعيد جان تولدت مبارك !