۷

"برای شروع کار يک وبلاگ گفتن از مرگ چطوره؟ به نظر من که بهترين گزينس. آخه تو فلسفه کوچولوی زندگی خودم همه چيز از اون شروع ميشه٬ جالبه نه؟ از اونجا که ميبينی هيچی از مرگ و بعدش نمی دونی.می بينی که میراث چند هزار ساله علم نياکانتم هيچی بهت نمی گه و با وجود پيشرفت تو همه جنبه ها دونستنی هات از مرگ از بابابزرگای خودت تو عصر حجر تجاوز نمی کنه٬تازه اگه مطمئن باشی اونا بيشتر نمی دونستند!خيلی جالبه ها٬تو رو خدا بهش فکر کن!بعد می فهمی که موجود ضعيفی هستی چون جهلی عظيم بر تو مقرر شده.حد اقل تا وقتی که نفس می کشی و زنده هستی... " 

این آغاز است. پسرکی است مرگ اندیش٬ یکپارچه خوف موجودی برتر. بسیار بیگانه با جان پرشور زندگی٬ خاص و متوهم. مراقبش باش که ترسی که این طور در اعماق وجودش می دود ریشه های درخت عملش را نیفسرد٬ هستی؟!

پی نوشت: هان راستی. آن فامیلمان هم فوت کرد. انگار دوشنبه بعد پسرش را شناخت٬ چهارشنبه پسرش برگشت کانادا و یکشنبه بعدی هم خودش برگشت همان جا که از آن آمده بود. قرآن و فاتحه مسجد را روز و خنده های بی دغدغه مان را شب نثار روحش کردیم که شادتر شود. این نوشته فرید را هم اگر هنوز نخوانده اید بخوانید و لذت ببرید.  

/ 1 نظر / 3 بازدید