ریزعلی هستم

اول نشان داد که معلم دارد درس دهقان فداکار را می خواند و بچه ها هم تکرار می کنند. بعد خودش آمد و گفت که من ریزعلی خواجوی هستم. بعد داشت قطار نشان می داد که توی کوه ها می رفت و ریزعلی که یک چیزی می گفت توی این مایه ها که الان قطارها خیلی پیشرفته شده اند. آخرش هم راه آهن جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک عید بنابر همان حدیث جلیل القدر گفت راه آهن، راه بهتر.

عجب زمانه ای. این هم از دهقان فداکارمان. احتمالا به زودی شاهد حضور کوکب خانم در تیزر تبلیغاتی کاله خواهیم بود. پترس را هم از یک سوراخی گیر می آورند برای پروژه های عمرانی مان که بگوید آب لای درزشان نمی رود. حسین فهمیده را هم اگر دستشان می رسید می گذاشتند مثلا برای یک گاوصندوق نسوزی، نترکی، چیزی. هی.

/ 1 نظر / 3 بازدید