بچه های ميز هفت قسمت آخر

  چند دقيقه بعد نيما را با استفاده از يارويی صدا کرديم.آمد.همه چيز را گفتيم و عذر خواهی کرديم.می خنديد و می گفت شما واقعا بازيگريد برويد تست بدهيد!خوش به حالتان که اين قدر خوشيد!بنده خدا فکر می کرد ما بی کاريم و هر روز می ريم يه جايی و تيارت بازی می کنيم و می خنديم !نمی دانست کوييزها و تمرين ها و امتحانات و پروژه هايمان را.شماره اش را داد بهمان که دفعه بعدی از اين برنامه ها داشتيم خبرش کنيم و در مقابل چشمان حيرت زده اش م شماره را در گوشی پی۸۰۰خودش ثبت کرد!

.

.

.

   اين داستان يک خاطره واقعی بود که برای ما ۴تا اتفاق افتاد.ما جدا مصمم بوديم ظرف بشوريم ولی ديگه نشد.آشپزخانه نطلبيدمان.برنامه تولد خوب از آب درآمد و ما مغرورانه خوشحال بوديم از اينکه به جای اينکه مثل خيلی ها يا خيلی دفعه های ديگه يه شام معمولی بخوريم و مزخرف بگيم و معمولی بريم٬سعی کرديم متفاوت باشيم و کاری کنيم که نه خودمون فراموشش کنيم نه اون تماشاچيايی که شب متفاوتی داشتند و شايد الان دارند خاطره اون شب تو پيتزا پدربزرگو برای فاميل تعريف می کنند.شايد با اين بازی از دام تکرار و يکنواختی فرار کرده بوديم و می توانستيم به اين افتحار کنيم.

   راستی اين بازی يه برنده هم داشت:نيمای خوب که با وجود سر و وضعمان فکر کرد ممکن است حتی درصدی اين ها واقعا نيازمند باشند-که با بازی خوبمان غير محتمل هم نبود-و اين که اگر برخورد خوبی با ما نداشته باشد-مثلا مثل پدرش-شايد فردا روزی جايی اين طرف يا اون طرف کارش گير بيفتد.اين واقعا برای من قشنگ و احترام آميز بود...

   خاطره اين شب برای ما واقعا فراموش ناشدنی خواهد بود.

                                                        تمام شد.             

 

 

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
م(ممد رضا)سرشوخي رو باز کنيم ديگه

۱- سعيد يادشو زنده کردي و من رو شاد خدا خيرت بده.......... ۲- حرفهاي نزده ونتايج نگرفته زياده تا حدي که الان با ياد اون موقع مي تونم گريه کنم .... ۳- بقيه اش بعد

minimos

من با اين عقل ناقص عدد بين مصلحت انديشم! که کلی از دستش شاکیم!! ((: میتونم از ۲ جهت قضیه رو بررسی کنم: ۱- نیما، یه جوون خوش قلب تازه وارد، در مقابل پدرش که سرد و گرم روزگار رو چشیدده و از این تیاترا زیاد دیده! ۲- مقایسه ی تفکر «نسيه داده می شود، حتی به شما» در مقابل تفکر «از دادن نسيه معذوريم، حتی به شما.» ... داستانشو میدونی که؟ راستی چرا به اين فلاکت افتاديم؟

minimos

واما شما... تیریپ عمله بازی رو با تیریپ آکادمیک در آمیختید و یه چیز جدیدی شده اين وسط!