خانه
نامه
جواني ها- تراموا
- پاگرد
- ورطه
- درای
- گذر عمر
- مای من
- شراگیم
- پوتشکا
- خوابگرد
- هومهر
- عابر پیاده
- کوچمولو
- گیس طلا
- تا رهایی
- اسپایدرمرد
- کافه اقتصاد
- غریب نامه
- وسوسه ها
- خاتون نامه
- دارالمجانین
- توکای مقدس
- سبوی تشنه
- من و ام اس
- سه روز پیش
- خلیل جوادی
- مازیار ناظمی
- لبخندانه گی
- دست به لاگ
- و اینک آخر دنیا
- تلخ نوشته ها
- احمد شریفی
- باز هم از سر نو
- دختر اردیبهشتی
- نگین می نویسد
- عقاید یک دلقک
- گمشده در بزرگراه
- یادداشت های نوید
- کلاشنیکف دیجیتال
- دانشگاه با طعم باران
- صید قزل آلا در اینترنت
- قصه های عامه پسند
- حرف های بی مخاطب
- ایستاده در رنگین کمان
- گیلاس خانومی هستم
- چند قدم نزدیکتر به خدا
- زندگی بعد پنجاه سالگی
- زباله دانی یک ذهن مبهوت
- خاطرات یک دانشجوی پزشکی
- یادداشت های یک دختر ترشیده
- زمانی که خورشید می درخشید
- هنوز سه انگشت به سمت خودت است
- یادداشت های معلم کوچکترین مدرسه دنیا
- روزانه های یک دوشیزه
- پیش نویس
- اعترافات یک قلم
- گوریل فهیم
- روزنگار خانم شین
- رضا رشیدپور
- آذر ٩۳
- آبان ٩۳
- شهریور ٩۳
- خرداد ٩۳
- اردیبهشت ٩۳
- اسفند ٩٢
- آذر ٩٢
- امرداد ٩٢
- خرداد ٩٢
- اردیبهشت ٩٢
- فروردین ٩٢
- اسفند ٩۱
- بهمن ٩۱
- آذر ٩۱
- آبان ٩۱
- مهر ٩۱
- شهریور ٩۱
- امرداد ٩۱
- تیر ٩۱
- خرداد ٩۱
- اردیبهشت ٩۱
- فروردین ٩۱
- اسفند ٩٠
- بهمن ٩٠
- دی ٩٠
- آذر ٩٠
- آبان ٩٠
- مهر ٩٠
- شهریور ٩٠
- امرداد ٩٠
- تیر ٩٠
- خرداد ٩٠
- اردیبهشت ٩٠
- بهمن ۸٩
- دی ۸٩
- آذر ۸٩
- آبان ۸٩
- مهر ۸٩
- شهریور ۸٩
- امرداد ۸٩
- تیر ۸٩
- خرداد ۸٩
- اردیبهشت ۸٩
- فروردین ۸٩
- اسفند ۸۸
- بهمن ۸۸
- دی ۸۸
- آذر ۸۸
- آبان ۸۸
- مهر ۸۸
- شهریور ۸۸
- امرداد ۸۸
- تیر ۸۸
- خرداد ۸۸
- اردیبهشت ۸۸
- فروردین ۸۸
- اسفند ۸٧
- بهمن ۸٧
- دی ۸٧
- آذر ۸٧
- آبان ۸٧
- مهر ۸٧
- شهریور ۸٧
- امرداد ۸٧
- تیر ۸٧
- خرداد ۸٧
- اردیبهشت ۸٧
- فروردین ۸٧
- اسفند ۸٦
- دی ۸٦
- آذر ۸٦
- آبان ۸٦
- مهر ۸٦
- شهریور ۸٦
- امرداد ۸٦
- تیر ۸٦
- خرداد ۸٦
- اردیبهشت ۸٦
- فروردین ۸٦
- دی ۸٥
- آذر ۸٥
- آبان ۸٥
- مهر ۸٥
- شهریور ۸٥
- امرداد ۸٥
- تیر ۸٥
- خرداد ۸٥
- اردیبهشت ۸٥
- فروردین ۸٥
- اسفند ۸٤
- بهمن ۸٤
- دی ۸٤
- آذر ۸٤
- آبان ۸٤
- مهر ۸٤
- شهریور ۸٤
- امرداد ۸٤
- تیر ۸٤
- خرداد ۸٤
- اردیبهشت ۸٤
- فروردین ۸٤
- اسفند ۸۳
- بهمن ۸۳
- دی ۸۳
- آذر ۸۳
  RSS 2.0  
چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٤

رشد بی رويه انسان

   تقدیم آنانی که هنوز بزرگ نشده اند،تنبیه دیگرانی که بزرگ شده ایم:

  

   1. ما بزرگ شده ایم؛ ما به حمدالله از رسیدگی به احوال و امور خودمان در درجه اول و اطرافیان و جامعه مان در مرحله بعدی فارغ شده ایم و هر از چند گاهی از روی فراغت سرمان را در آخور اقتصاد . سیاست و فلسفه زیادی فرو می بریم.

 

   2. ما بزرگ شده ایم؛ ما آدم های مهم و جدی ای هستیم.برخی حرکت های غیر عاقلانه و حتی جلف در اطرافمان آزارمان می دهد.شخصیت ما خیلی وزین است و آن را به سختی به دست آورده ایم.نباید در مورد آن ریسک کنیم.

 

   3. ما بزرگ شده ایم؛ما مسئولیت پذیری مان خیلی بالاست و می توانیم کلی کار بکنیم.آن قدر که همه وهمی شوند که الان است جانمان در آید.

 

   4. ما بزرگ شده ایم؛ما برآنیم که باید به هر قیمتی شده همین گونه زندگی کنیم که هستیم.شق دیگری وجود ندارد.

 

   5. ما بزرگ شده ایم؛ما نمازمان را اول وقت و به موقع می خوانیم و درست به موقع تمام می کنیم.

 

   6. ما بزرگ شده ایم؛ما به موسیقی ملایم و سنتی علاقه مندیم و هر روز آن را سر ساعت معینی گوش می دهیم چون ما حقیقتاً به معجزه برنامه ریزی اعتقاد داریم.  

  

    7. ما بزرگ شده ایم؛ما از عشق متنفر نیستیم،اما ترجیح می دهیم به آن فکر نکنیم و ندیدش بگیریم.چیزی هم اگر بوده جایی در پستوی خانه در کنار یادگارهای  پوسیده  و خاک خورده دیگری نهان کرده ایم تا چشممان به آن نیفتد.

 

    8. ما بزرگ شده ایم؛ما دوست نداریم دوستانی مدام به ما یادآوری کنند که در گذشته ای نه چندان دور دوستشان داشته ایم و دوستمان داشته اند.

 

   9. ما بزرگ شده ایم؛ما هر از چند گاهی اگر با دوستان به بازی ای بنشینیم،مدام از فرط ملال خمیازه می کشیم.

 

   10. ما بزرگ شده ایم؛ما بر آنیم که هیچ لذتی به حسرت ابدی اش نمی ارزد.

 

   11. ما بزرگ شده ایم؛اگر کسی به ما بگوید خدایت را قبول ندارم،برایم از او بگو جوابش می دهیم که این یک احساس درونی و وجدانی من است،نمی توانم توضیح بدهم؛و از دستش راحت می شویم.ما به قدری به خدا یقین داریم که دیگران بیم کفر برمان می برند.

 

   12. ما بزرگ شده ایم؛زندگی ما چیزی نیست جز یک موج متناوب تقریباً سینوسی با دامنه بسیار کم که روی یک مقدار دی سی (کم یا زیاد؟منفی یا مثبت؟) سوار شده است.اگر دقیق تر به این شکل موج بنگری در کمال حیرت در می یابی که همین نوسان ها هم میراست.

 

   13. ما بزرگ شده ایم؛حتی شاید آن قدر که مرده باشیم...