خانه
نامه
جواني ها- تراموا
- پاگرد
- ورطه
- درای
- گذر عمر
- مای من
- شراگیم
- پوتشکا
- خوابگرد
- هومهر
- عابر پیاده
- کوچمولو
- گیس طلا
- تا رهایی
- اسپایدرمرد
- کافه اقتصاد
- غریب نامه
- وسوسه ها
- خاتون نامه
- دارالمجانین
- توکای مقدس
- سبوی تشنه
- من و ام اس
- سه روز پیش
- خلیل جوادی
- مازیار ناظمی
- لبخندانه گی
- دست به لاگ
- و اینک آخر دنیا
- تلخ نوشته ها
- احمد شریفی
- باز هم از سر نو
- دختر اردیبهشتی
- نگین می نویسد
- عقاید یک دلقک
- گمشده در بزرگراه
- یادداشت های نوید
- کلاشنیکف دیجیتال
- دانشگاه با طعم باران
- صید قزل آلا در اینترنت
- قصه های عامه پسند
- حرف های بی مخاطب
- ایستاده در رنگین کمان
- گیلاس خانومی هستم
- چند قدم نزدیکتر به خدا
- زندگی بعد پنجاه سالگی
- زباله دانی یک ذهن مبهوت
- خاطرات یک دانشجوی پزشکی
- یادداشت های یک دختر ترشیده
- زمانی که خورشید می درخشید
- هنوز سه انگشت به سمت خودت است
- یادداشت های معلم کوچکترین مدرسه دنیا
- روزانه های یک دوشیزه
- پیش نویس
- اعترافات یک قلم
- گوریل فهیم
- روزنگار خانم شین
- رضا رشیدپور
- آذر ٩۳
- آبان ٩۳
- شهریور ٩۳
- خرداد ٩۳
- اردیبهشت ٩۳
- اسفند ٩٢
- آذر ٩٢
- امرداد ٩٢
- خرداد ٩٢
- اردیبهشت ٩٢
- فروردین ٩٢
- اسفند ٩۱
- بهمن ٩۱
- آذر ٩۱
- آبان ٩۱
- مهر ٩۱
- شهریور ٩۱
- امرداد ٩۱
- تیر ٩۱
- خرداد ٩۱
- اردیبهشت ٩۱
- فروردین ٩۱
- اسفند ٩٠
- بهمن ٩٠
- دی ٩٠
- آذر ٩٠
- آبان ٩٠
- مهر ٩٠
- شهریور ٩٠
- امرداد ٩٠
- تیر ٩٠
- خرداد ٩٠
- اردیبهشت ٩٠
- بهمن ۸٩
- دی ۸٩
- آذر ۸٩
- آبان ۸٩
- مهر ۸٩
- شهریور ۸٩
- امرداد ۸٩
- تیر ۸٩
- خرداد ۸٩
- اردیبهشت ۸٩
- فروردین ۸٩
- اسفند ۸۸
- بهمن ۸۸
- دی ۸۸
- آذر ۸۸
- آبان ۸۸
- مهر ۸۸
- شهریور ۸۸
- امرداد ۸۸
- تیر ۸۸
- خرداد ۸۸
- اردیبهشت ۸۸
- فروردین ۸۸
- اسفند ۸٧
- بهمن ۸٧
- دی ۸٧
- آذر ۸٧
- آبان ۸٧
- مهر ۸٧
- شهریور ۸٧
- امرداد ۸٧
- تیر ۸٧
- خرداد ۸٧
- اردیبهشت ۸٧
- فروردین ۸٧
- اسفند ۸٦
- دی ۸٦
- آذر ۸٦
- آبان ۸٦
- مهر ۸٦
- شهریور ۸٦
- امرداد ۸٦
- تیر ۸٦
- خرداد ۸٦
- اردیبهشت ۸٦
- فروردین ۸٦
- دی ۸٥
- آذر ۸٥
- آبان ۸٥
- مهر ۸٥
- شهریور ۸٥
- امرداد ۸٥
- تیر ۸٥
- خرداد ۸٥
- اردیبهشت ۸٥
- فروردین ۸٥
- اسفند ۸٤
- بهمن ۸٤
- دی ۸٤
- آذر ۸٤
- آبان ۸٤
- مهر ۸٤
- شهریور ۸٤
- امرداد ۸٤
- تیر ۸٤
- خرداد ۸٤
- اردیبهشت ۸٤
- فروردین ۸٤
- اسفند ۸۳
- بهمن ۸۳
- دی ۸۳
- آذر ۸۳
  RSS 2.0  
شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۳

بچه های ميز هفت قسمت دوم

    ...ادامه:                        

   نيما آمد.چهره اش شگفت زده بود:شما جدی هستيد؟چرا هنوز اينجاييد؟«ب» گفت:بله.ما می خوايم ظرف بشوريم.من خوب می شورم اين خوب خشک می کنه اينم برامون آواز می خونه اينم خوب ليس می زنه.می خوايد تا شما بگيد به باباتون ما شروع کنيم؟نيما در حالی که اينور و اون ورو نگاه می کرد گفت:ای بابا چیه دوربين مخفيه؟ما نگاهی به هم کرديم و گفتيم:ببين چی ميگه!نه آقا ما فقط می خوايم کارکنيم.يعنی شما اصلا پول نداريد؟خوب ساعتتونو بذاريد.من گفتم:چرا آقا اما اين پولمون بايد تا عيد بمونه.برا همين می خوايم کار کنيم.م گفت:می خواين ساعتامونو بذاريم کار کنيم بعد بگيريم.شما برو به بابات بگو.گفت خودتون بگيد.م گفت:آخه ما رومون نمی شه شرممون می شه شما بگو ديگه گفت:ای بابا و رفت.

   ديگه همه حواسا تو اون پيتزايی کوچيک به ما بود.جمعيت که بيشتر دختر و پسر بودن از حرفای مزخرف هميشگی دست کشيده بودن و راجع به ما حدس می زدن.ما هم جدی جدی بوديم هم تو قصدمون هم تو بازيمون.نيما برگشت:از فردا صبح بيایيد هر روز يکيتون.ف در جا جواب داد نمی شه که آخه ما درس داريم اون واجبتره.نيما گفت:شما دانشجوييد؟گفتيم بله.کدوم دانشگاه؟همسايتونيم همين شريف درس می خونيم.برقی در چشمانش درخشيد.انگار کشف جديدی کرده بود:کارت دانشجويی هاتون؟!درجا دستا رفت تو جيب ها و در اومد.ب گفت:عنايت بکنيد لطفا ايناهاش برق شريف درس می خونيم! 

   اينجا اوج داستان بود.يادمه دو سه تا ميز زدند زير خنده.هر کی هم حواسش نبود ديگه رفت تو کار ما چون بغلدستيش گفته بود اونارو اونجارو!ببين چی ميگن اينا!

   گفتم:بله ما بی پول و مفت خور نيستيم.ف را نشون دادم که برای منطورم بهترين بود و گفتم:همين آقا شايد عکسش را در روزنامه کنکور ۸۲ ديده باشيد از رتبه های برتر هستن.حسابی شوکه بود:اتفاقا ميگم چهره شان آشناست!

   ما کف کرديم و خودمان هم ديگه کمپوت شده بوديم ولی هر طور شده نخنديديم.نيما گفت آخه به قيافه هاتون نمی خوره.گفتم اگه توجه کرده بوديد به کارت ها ما بچه شهرستان هم هستيم.قزوين.جمعه ها هم که خوابگاه غذا نداره تازه ما نهار هم نخورديم!ب هم گفت:اگه با سر و وضع گره گوری می آمديم اصلا غذا بهمان می داديد؟شما بيا خوابگاه ببين پول ندارن لباس بخرن برا خودشون!

                                                                       ادامه دارد...