خانه
نامه
جواني ها- تراموا
- پاگرد
- ورطه
- درای
- گذر عمر
- مای من
- شراگیم
- پوتشکا
- خوابگرد
- هومهر
- عابر پیاده
- کوچمولو
- گیس طلا
- تا رهایی
- اسپایدرمرد
- کافه اقتصاد
- غریب نامه
- وسوسه ها
- خاتون نامه
- دارالمجانین
- توکای مقدس
- سبوی تشنه
- من و ام اس
- سه روز پیش
- خلیل جوادی
- مازیار ناظمی
- لبخندانه گی
- دست به لاگ
- و اینک آخر دنیا
- تلخ نوشته ها
- احمد شریفی
- باز هم از سر نو
- دختر اردیبهشتی
- نگین می نویسد
- عقاید یک دلقک
- گمشده در بزرگراه
- یادداشت های نوید
- کلاشنیکف دیجیتال
- دانشگاه با طعم باران
- صید قزل آلا در اینترنت
- قصه های عامه پسند
- حرف های بی مخاطب
- ایستاده در رنگین کمان
- گیلاس خانومی هستم
- چند قدم نزدیکتر به خدا
- زندگی بعد پنجاه سالگی
- زباله دانی یک ذهن مبهوت
- خاطرات یک دانشجوی پزشکی
- یادداشت های یک دختر ترشیده
- زمانی که خورشید می درخشید
- هنوز سه انگشت به سمت خودت است
- یادداشت های معلم کوچکترین مدرسه دنیا
- روزانه های یک دوشیزه
- پیش نویس
- اعترافات یک قلم
- گوریل فهیم
- روزنگار خانم شین
- رضا رشیدپور
- آذر ٩۳
- آبان ٩۳
- شهریور ٩۳
- خرداد ٩۳
- اردیبهشت ٩۳
- اسفند ٩٢
- آذر ٩٢
- امرداد ٩٢
- خرداد ٩٢
- اردیبهشت ٩٢
- فروردین ٩٢
- اسفند ٩۱
- بهمن ٩۱
- آذر ٩۱
- آبان ٩۱
- مهر ٩۱
- شهریور ٩۱
- امرداد ٩۱
- تیر ٩۱
- خرداد ٩۱
- اردیبهشت ٩۱
- فروردین ٩۱
- اسفند ٩٠
- بهمن ٩٠
- دی ٩٠
- آذر ٩٠
- آبان ٩٠
- مهر ٩٠
- شهریور ٩٠
- امرداد ٩٠
- تیر ٩٠
- خرداد ٩٠
- اردیبهشت ٩٠
- بهمن ۸٩
- دی ۸٩
- آذر ۸٩
- آبان ۸٩
- مهر ۸٩
- شهریور ۸٩
- امرداد ۸٩
- تیر ۸٩
- خرداد ۸٩
- اردیبهشت ۸٩
- فروردین ۸٩
- اسفند ۸۸
- بهمن ۸۸
- دی ۸۸
- آذر ۸۸
- آبان ۸۸
- مهر ۸۸
- شهریور ۸۸
- امرداد ۸۸
- تیر ۸۸
- خرداد ۸۸
- اردیبهشت ۸۸
- فروردین ۸۸
- اسفند ۸٧
- بهمن ۸٧
- دی ۸٧
- آذر ۸٧
- آبان ۸٧
- مهر ۸٧
- شهریور ۸٧
- امرداد ۸٧
- تیر ۸٧
- خرداد ۸٧
- اردیبهشت ۸٧
- فروردین ۸٧
- اسفند ۸٦
- دی ۸٦
- آذر ۸٦
- آبان ۸٦
- مهر ۸٦
- شهریور ۸٦
- امرداد ۸٦
- تیر ۸٦
- خرداد ۸٦
- اردیبهشت ۸٦
- فروردین ۸٦
- دی ۸٥
- آذر ۸٥
- آبان ۸٥
- مهر ۸٥
- شهریور ۸٥
- امرداد ۸٥
- تیر ۸٥
- خرداد ۸٥
- اردیبهشت ۸٥
- فروردین ۸٥
- اسفند ۸٤
- بهمن ۸٤
- دی ۸٤
- آذر ۸٤
- آبان ۸٤
- مهر ۸٤
- شهریور ۸٤
- امرداد ۸٤
- تیر ۸٤
- خرداد ۸٤
- اردیبهشت ۸٤
- فروردین ۸٤
- اسفند ۸۳
- بهمن ۸۳
- دی ۸۳
- آذر ۸۳
  RSS 2.0  
شنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٥

ورود ممنوع!

   دقت کرده ايد تا به حال٬ ذهن خيلی هامان حسابی کاروانسراييست برای خودش...
   مرجع افکار ناخودآگاه احتمالاْ مبهم ترين و ناشناخته ترينِ زوايای وجودمانند. بيشترمان جريان های سيال ذهنی را تجربه کرده ايم٬ گپ و گفت دوستانه از جايی شروع می شود و در گرماگرم خود ناخودآگاه به ناکجا سر می زند. همين طور است سير افکارمان٬ وقتی عنانش را رها می کنيم. خيلی وقت ها هر چه می کنيم نمی فهميم از کجا به اين جا آمده ايم٬ يا اين گفتگو چه مسيری را طی کرد تا به اين جا رسيديم...
   چه قدر اختيار انديشه های خود را داريم؟ در ورودی ذهنمان چه فيلتری وجود دارد؟ اين فيلتر اگر هست٬ کارامديش تا کجاست؟ نکند بايد از فيلتر شارپ تری بهره بگيريم؟..
   درست است٬ صحبت٬ از يک "مراقبه فکری" ست. می دانم٬ در آموزه های دينی مان از نوعی "وسواس فکری" تحذير شده ايم. اين وسواس از آن جهت مذموم دانسته شده که بيم آن می رود که خود٬ گناه آور شود٬ و اختلال ايجاد کند در زندگی مومن. مومن تمام و کمال توصيه به مراقبه در ساحت عمل شده ولی در ساحت نظر٬ اين موضوع آن قدرها هم سفت و سخت به نظر نمی رسد٬ گويا از همان جهت که گفتم.
   اما منظور من٬ چيز عملی تر و ساده تريست. ما خيلی راحت تر از اين حرف ها به هر فکر بی راه و بی ثمری اجازه عبور می دهيم. به هيچ وجه حتی صحبت از همان ناخودآگاه هم نيست٬ که آن خود مجاهده دشوارتريست. خيلی از فکرهای روزمره مان را خودمان هم می دانيم که چه قدر حقير هستند و با اين وجود٬ مقاومتی نمی کنيم در قبال هجوم آن ها. از اين جنس هستند افکار رکودآور و بی ثمر٬ افکاری که منشاشان غرور باطل است٬ افکار گناه آلود و از همه شرم آورتر و خوارکننده تر٬ کينه. آن چيزی که کارمان را سخت می کند به نظر می رسد لذت نشئه آوريست که اين گونه انديشه های باطل و غير سازنده با خود به همراه دارند.
   مگر دغدغه رشد و سعادت نداريم؟ پس دست کم٬ بپرهيزيم از آن چه می دانيم ره به جز باطل نمی برد...
 
   خودم و خودتان را دعوت می کنم به يک مجاهده لازم و ضروری. تلاشی برای پالايش آن چه می دانيم بايستی پالوده شود٬ اما تنبلی مان می آيد. مراقبه ای در ساحت نظر٬ فعلاْ در مقدماتی ترين مراحلش!